Koulutus

insinööri

Tampereen AMK
8/2013 - 5/2017
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Talonrakennustekniikka