Koulutus

Diplomi-insinööri

Tampereen teknillinen yliopisto
8/2007 - 12/2014
Teknillinen
Yliopisto
"
Materiaalitekniikka
Pääainen: Metallimateriaalit
Sivuaine: Tuotekehitys
Diplomityön aihe: Materiaaliominaisuuksien vaikutus metallin muovattavuuteen (4/5).