Työkokemus

Myyntineuvottelija,MBA Candidate, BBA

Dna Kauppa Oy
5/2007 -
"
Aloitin osa-aikaisena myyntineuvottelijana tradenomi opiskelujen ohessa. Työtehtävissäni olen tehnyt kovaa tulosta ja olen sijoittunut myyntikilpailuissa organisaationi kärkeen.

Tradenomiksi valmistumisen jälkeen olen toiminut täysiaikaisessa työsuhteessa. Olen nykyisissä tehtävissäni saavuttanut kaiken mahdollisen ja haen uralleni uutta nostetta, vastuuta ja haasteita.

Aloitin ylemmän korkeakoulututkinnon työn ohessa 2013. Tavoitteena valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä yksi kurssi, opinnäytetyöaiheen löytäminen ja kirjoittaminen vielä edessä. Etsin uusia haasteita, opinnäytetyöaihetta ja uralla etenemis mahdollisuuksia.

Harrastan tietotekniikkaa mahdollisimman mobiilissa ja helppokäyttöisessä muodossa. Muita harrastuksiani ovat lumilautailu, wakeboarding, jalkapallo ja median kulutus kaikilla päätelaitteilla ja tavoilla.

Osaamisalueet

Myynti- ja markkinointiAsiakaspalvelu / palveluAsiakassuhteiden hoitoAjaxHTMLAdobe CS Photoshop, Flash, After Effects, PreMicrosoft OfficeEnglannin kieliVerkkomultimediaTelejärjestelmätMobiilisovelluksettelecommunication systemsMobile devices and servicesNeuvottelutaidot ja sopimuksetVuorovaikutus- ja neuvottelutaidotHTML5 CSS3CRMERP-järjestelmätOpinnäytetyö haku

Koulutus

Tradenomi Ylempi AMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
9/2013 -
Kaupallinen
Ammattikorkeakoulu
"
Master's Degree Programme in Entrepreneurship and Business Competence

International Business Processes Management

50/60 opintopistettä suoritettu yksi kurssi, opinnäytetyöaiheen löytäminen ja kirjoittaminen vielä edessä.

Asiakkuuksien johtaminen arvosana:4

Kehittämistehtävä:
Piilotietoa esiin nostamalla asiakkuuksia johtamaan

Tiivistelmä:
Kurssin kehittämistehtävässä perehdyin word-of-mouth ja evankelista markkinoinnin teoriaan, sekä historiaan että asiasta tehtyihin tutkimuksiin ja kehitin tavan yhdistellä näitä kahta asiaa sosiaalisessa mediassa tavalla joka luo dna kauppa organisaatiolle asiakasvirtaa joka on jo valmiiksi liikkeeseen astuessaan tietoinen ja innostunut älykkäiden päätelaitteiden, lisätarvikkeiden ja niille saatavilla olevien operaattoripalveluiden tuomista mahdollisuuksista.

Kehitämistehtävässä asiakkaiden tietoisuutta ja innostuneisuutta nostettiin tuomalla esille dna kauppa organisaatiossa olevaa piilotietoisuutta laitteiden ja palveluiden wow-efektiä luovista ominaisuuksista.

Wow-efektiä luovat palvelut ja ominaisuudet nostettiin asiakkaiden tietoisuuteen käyttäen sosiaalista mediaa portaalina jonne dna kauppa organisaatioon perustettava wow-efekti-tiimi luo sisältöä, sekä haastaa asiakkaita luomaan lisää sisältöä "co-creation" hengessä.

Lopullinen tavoite efekti-tiimillä on käännyttää osa asiakkaista dna oy:n ja dna kaupan evankelista markkinoijiksi suosittelemaan dna:ta ja dna kauppaa tuttavilleen ja lähipiirilleen.

Brändien johtaminen arvosana:3

Kehittämistehtävä:
Dna Welho Viihde brändin uudelleenrakennus

Tiivistelmä:
Kurssin kehittämistehtävässä perehdyin palveluiden brändäämisen teoriaan ja kirjoitin kehittämisehdotuksen Dna Welho Viihde brändin kehittämiseksi inhimillisempään suuntaan personoimalla brändi.

Kilpailevat toimijat viihde palveluiden saralla ovat personoineet omat palvelunsa ja täten saaneet paremman näkyvyyden ja tunnettuuden omille palveluilleen.

Tehtävässä käsittelin Dna Welho Viihde brändiä ja löysin kohtia joilla brändi voisi eriytyä kilpailijoista tavoilla joihin kilpailijat eivät voi tässä maailmantilanteessa vastata muokkaamalla omia palveluitaan.


Globalization and Strategy arvosana:4

Kurssitehtävä:
Big Data Acquisition company

Tiivistelmä:
Kurssin tavoitteena oli perehtyä ja oppia tunnistamaan muutoksia globaalissa toimitaympäristössä ja löytää muutoksista mahdollisuuksia uusille ideoille tai strategioille.

Kurssitehtävänä perustimme ryhmässä kuvitteellisen yrityksen. Minun ideani suurdatan hankita yhtiöstä valittiin tehtävän aiheeksi.

Yrityksemme toiminta perehtyi päätelaitteiden aikaan saaman datan keräämisen ja käsittelyyn uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Näihin innovaatioihin kuului mobiilipäätelaitteiden hyödyntäminen bonusjärjestelmiä ja kortteja yhdistävänä tekijänä ja samoin datan keräys auttamaan asiakkaita kilpailuttamaan tilaamiaan palveluita.

Innovaatiossa huomioitiin myös tietosuoja ja mahdolliset ongelmat

Grand Study Tour, San José arvosana:5

Silicon Valley Leadership Conference: Business Practices in Dynamic Environments.

Valittiin ja palkittiin miehistä parhaiten keskusteluun ja konferenssiin osallistuneena henkilönä.


Johdon informaatiojärjestelmien kehittäminen arvosana: 3

Kehittämistehtävä: Myynnin määrällisen seurannan kehitys Dna Oy/ Dna Kauppa Oy.

Tiivistelmä:
Dna Oy:n ja Dna Kaupan informaatiojärjestelmiin keskittyvä kehittämistehtävä. Tehtävässä perehdyin myynnin seurannan mittareihin ja teoriaan, sekä erilaisiin ERP/CRM järjestelmiin.

Kehittämistehtävässä suositin Unikko kassajärjestelmästä ja Oracle Siebel (selleri/Jelppari) luopumista ja Qvantel järjestelmän (ProQ, SuperAuvo) kehittämistä sisältämään ERP ja CRM ominaisuuksia.

Tärkeimpinä ominaisuuksina nostin esiin myynninseurannan tehostamista mittareilla joilla tuloksen ja kehityksen seuraaminen olisi reaaliaikaisempaa ja historiaan peilattavissa.

Kehittämistehtävän muutosehdotuksilla saataisiin aikaan motivoituneempaa myyntihenkilöstöä, realistisempia tavoitteita ja mahdollisuus varautua tulevaisuuden muutoksiin paremmin.


Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development arvosana:4

Kurssin sisältö:
Kurssilla perehdyttiin yritysten, oppilaitosten ja valtion yhteistyön ohjaamista toimialan kehitystä kiihdyttävään rypästoimintaan.


Palvelujen markkinoinnin johtaminen arvosana:4

Kehittämistehtävä:
Paikkatietojen käyttäminen asiakaskokemuksen kohentamiseksi ja operaattoritotteiden markkinoimiseksi.

Tiivistelmä:
Kurssin kehittämistehtävänä perehdyin ja toteutin proof of concept työn päätelaitteiden paikkatietoja käyttävän HTML5 ja AJAX tekiniikoilla toteutetun webaplikaation.

Webaplikaation ideana oli markkinoinnin avulla ohjata asiakas vierailemaan mobiilipäätelaitteella sivustolla, joka tunnistaa asiakkaan luvalla asiakkaan päätelaitteen selaimen tunnistetietojen avulla mikä päätelaite asiakkaalla on käytössä ja kannustaa asiakasta vierailemaan lähimmän dna kaupan läheisyydessä olevissa kohteissa.

Asiakasta kannustetaan vierailemaan laitteen paikannusominaisuuksien siivittämänä virtuaalisissa maalipisteissä ja täten keräämään palkintoja ja tai alennuksia dna kaupan ja dna oy:n tuotteiden hankkimiseksi, vähän samaan tapaan kuin McDonald's konsernin toteuttamassa kolikkojahti kampanjassa jossa palkintoina asiakas saavutti osallistumalla "co-creation" toimintaan alennuksia tai ilmaispalkintoja McDonald's konsernin tuotteisiin.

Webaplikaatio tunnistaa asiakkaan päätelaitteen merkin ja kohdentaa markkinoinnin ja palkitsemisen koskemaan asiakkaalla olevan päätelaitteen lisätarvikkeita ja siihen sopivia dna oy:n palveluita.
Projektijohtaminen arvosana: kurssi alkaa keväällä 2015


Soveltavat tutkimusmenetelmät arvosana:5

Kurssin lopputehtävässä perehdyin evankelista markkinoinnin ja sosiaalisen median markkinoinnin historiaan ja asiaa käsitteleviin laadullisiin tutkimuksiin.


Strategic Human Resource Management arvosana:5

Kurssilla perehdyttiin täydellisen projektitiimin rakentamiseen ja rakenteeseen, sekä ihmisten psykologisten ominaisuuksien tutkimiseen ja omien psykologisten ominaisuuksien tunnistamiseen ja valjastamiseen tuomaan täydellisen panoksen työyhteisöön ja elämään.


Strateginen johdon laskentatoimi arvosana:4

Kehittämistehtävä:
Strategisen johdon laskentatoimen kurssilla perehdyttiin yritysten strategian ja vision suunnittelemiseen ja strategian toteuttamiseen.

Perehdyin Balanced Scorecard menetelmään ja kehittämistehtävänä pohdiskelin telealan palveluiden historiaa, kehitystä ja tulevaisuutta.

Käsittelin telealan muutosta 90-luvun yksittäisten palveluiden myynnistä vuosisadan vaihteen mukanaan tuoman kytkykaupan nousun ja tuhon. Käsittelin myös liikkuvan laajakaistan esiin marssin, sekä palveluiden, rahoituksen, päätelaitteiden ja median sulautumisen paketoitavissa oleviksi kokonaisuuksiksi.

Tutkin ja analysoin näiden telealaa ajan saatossa muokanneiden myllerrysten vaikutusta markkinoinnissa ja myyntityössä ja visioin toimintamalleja tulevaisuutta varten.

MBA

San José State University
10/2014 - 11/2014
Kaupallinen
Yliopisto
"
Short Term Programme | San José State University, Silicon Valley, California
Business Practises in Dynamic Environment |SILICON VALLEY LEADERSHIP CONFERENCE

Summary of the conference:
Effective Professional Communication: Listening at Work, Dr. Tabitha Hart

New Trends, Entrepreneurship, and Innovation in Silicon Valley,
Dr. Anuradha Basu

Establishing Global Leadership Connections, Jeff Colvin

Marketing in a World of Digital Sharing, Dr. Sujata Ramnarayan

Valuing and Financing Start-Ups in Silicon Valley, Anu Vuorikoski-Bullis

Silicon Valley Prospectives of EU: Panel of Start-Up Entrepreneurs in Silicon Valley,
Pekka Pärnänen

Effective Professional Communication: Speaking with Confidence, Dr. Tabitha Hart

Global Dialogue Event, Dr. Shawn Spano

Business Ethics, Dr. David Steele

California Dream: Recreation Management, Golf and Tourism at Pebble Beach and
Carmel, Kirsti Mäki, Risto Korkia-Aho

Company visit:
Adobe Systems, Inc., Director of Corporate Social Responsibility Michelle Yates

Company visit:
Multitaction, Ltd., Karri Kurunmäk

Quantifying Service Quality from the Trenches, Terry Thompson

Event Planning Case Study: SJSU–Pebble Beach Special Event Management Team,
Richard Larson


SJSU Closing Ceremony, Dr. Deanna Fassett, Dr. Malu Roldan:
I was honored as the best male conversationalist and participant for the conference and received grade five out of five for the course.

Tradenomi

Savonia ammattikorkeakoulu
9/2006 - 6/2010
Kaupallinen
Ammattikorkeakoulu
"
Opinnäytetyö arvosana 5.
Opinnäytetyön aiheena HTML5 ja AJAX tekniikalla toteutetun sisällön luonti ja hallinta sivuston toteutus. Digitaalinen port-folio ja yrittäminen Internetissä (http://www.theseus.fi/handle/10024/15778)

Ylioppilas

Varkauden lukio
8/2000 - 6/2003
Lukio

Linkit

Digitaalinen port-folio ja yrittäminen Internetissä
Opinnäytetyön aiheena oli nykyaikaisia Internet-ohjelmointitekniikoita hyväksi käyttäen rakentaa yrittämisenkin mahdollistava digitaalisen port-folion sisältävä Internet sivusto.

Sertifikaatit

Tieke AB taitaja
http://www.tieke.fi/pages/viewpage.action?pageId=15110615
Silicon Valley Leadership Conference: Business Practices in Dynamic Environments.
http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Study-Abroad-Programmes1/Silicon-Valley-Business-Practises/