Koulutus

Filosofian maisteri, Lääkekehitystiede

Turun yliopisto
9/2011 - 9/2014
Lääketieteellinen
Yliopisto
"
Lääkekehitystieteen opinnoissa perehdytään monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviin prosesseihin ja niissä tarvittaviin menetelmiin. Tavoitteena on antaa solubiologisen ja tautiopillisen tiedon perustalle pohjautuvat käytännön valmiudet tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin lääkeaineiden kehitysprosessin eri vaiheissa; biolääketieteellisestä perustutkimuksesta kliinisten lääketutkimusten suorittamiseen ja lopulta uusien lääkkeiden rekisteröintiprosessiin asti.

Linkit

Terveyden biotieteissä yhdistyvät teoria ja käytäntö
Haastattelu Turun ylipistojen hakusivulle "Opiskelijana" -juttusarjaan.