Työkokemus

Asiantuntija

FCG Konsultointi Oy
2/2014 - 6/2014
"
Pääasialliset tehtävät olivat kustannuslaskenta ja -analyysi kuntien taloudellisen tilan parantamiseksi.

Asiantuntija

AFN Oy
2/2013 - 7/2013
"
Tehtäviin kuului kustannuslaskenta- ja toiminnanseurausjärjestelmien tekeminen, markkinointi, myynti ja laskuttaminen.

Asiantuntija

AFN Oy
2/2012 - 12/2012
"
Tehtäviin kuului kustannuslaskenta- ja toiminnanseurausjärjestelmien tekeminen, markkinointi, myynti ja laskuttaminen.

Tutkimusavustaja

Oulun yliopisto, Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorio
11/2009 - 8/2010
"
Tehtävänä oli diplomityön teko ja muu tieteellinen työ.

Regeneroija/neutraloija

Outokumpu Stainless Oyj
5/2008 - 9/2008
"
Neutralointi- ja regenerointilaitoksen käyttö- ja kunnossapito. Tehtäviin sisältyi valvomo- ja kenttätyöskentelyä kemikaalien käsittelyssä.

Regeneroija/neutraloija

Outokumpu Stainless Oyj
5/2007 - 9/2007
"
Neutralointi- ja regenerointilaitoksen käyttö- ja kunnossapito. Tehtäviin sisältyi valvomo- ja kenttätyöskentelyä kemikaalien käsittelyssä.

Regeneroija/neutraloija

Outokumpu Stainless Oyj
5/2006 - 8/2006
"
Neutralointi- ja regenerointilaitoksen käyttö- ja kunnossapito. Tehtäviin sisältyi valvomo- ja kenttätyöskentelyä kemikaalien käsittelyssä.

Prosessinhoitajaharjoittelija

Altia Oyj
5/2005 - 8/2005
"
Tärkkelysosaston käyttö- ja kunnossapito. Tehtäviin sisältyi valvomo- ja kenttätyöskentelyä tärkkelyksen erotuksessa viljasta.

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

Oulun yliopisto
9/2010 - 12/2012
Kaupallinen
Yliopisto
"
Koulutusohjelma: Laskentatoimi (120 op)
Suuntautuminen: Sisäinen laskenta

Diplomi-insinööri

Oulun yliopisto
9/2004 - 7/2010
Teknillinen
Yliopisto
"
Koulutusohjelma: Prosessitekniikka
Suuntautuminen: Tuotantoteknologia ja prosessikehitys (Kemian tekniikka)
Sivuaineet: Katalyysi, automaatio ja sellu- ja paperitekniikka
Kastellin lukio
8/2000 - 12/2003
Lukio

Linkit

Kotisivut
Kotisivuni
LinkedIn
LinkedIn-profiili
Esittelyvideo
Pituus noin kaksi minuuttia

Video

Yhteystiedot