Koulutus

Diplomi-insinööri

Tampereen Teknillinen Yliopisto (TUT)
9/1987 - 12/1996
Teknillinen
Yliopisto
"
DI / Sähkötekniikan koulutusohjelma
Erikoistumisalueet:
- Teollisuustalous
- Tietokonetekniikka
- Markkinointi

MSc in Electrical Engineering
Areas of specialization:
- Industrial Management and Engineering
- Computer Engineering
- Marketing