Työkokemus

Kaupallinen johtaja

Pre Buy Finland Oy
11/2013 - 6/2015
"
Kansainväliseen pääsääntöisesti öljynjalostustuotteiden myyntiin erikoistuneen start up - yrityksen käynnistäminen ja kaupallisen toiminnan rakentaminen. Toimintaan verkkokaupan luominen.Yritysjohdon konsultointi, asiakas- ja sidosrymäneuvottelut. Sopimukset 3000 €- 3 milj. €.

Toimitusjohtaja, rakennuttaja-tilaaja

Vahannan vesihuolto-osuuskunta
5/2011 - 10/2014
"
Vesihuoltolaitoksen toimitusjohtajana rakennutin vesihuoltoverkostoa sadoille kiinteistöille. Käynnistin sitä varten operatiivisen yksikön ja vedin operatiivista hanketta. Rakennutin vesi-huoltoverkostoa 3,5 vuoden aikana yhteensä 37 km. Hankkeen arvo oli n. 4 milj. €. Yksittäiset hankinnat, joita tein, olivat suuruudeltaan 3 000 - 2,4 milj. €. Hoidin vaativat asiakaspalvelu-, kilpailutus- ja hankinta-tehtävät. Toimin pitkäjänteisesti eri sidosryhmien kanssa. Tehtäviini kuuluivat myös tiedottaminen ja raportointi. Olin kenttäpäällikön ja toimistosihteerin esimies.
Saavutukset: 37 km uutta vesihuoltoverkostoa
yli 100 000 € kustannussäästöt rakennuttamisen laadun nostamisella
n. 400 000 € kustannussäästöt allianssityyppisellä yhteistyöllä

Yhteystiedot