Työkokemus

tutkijakoulutettava/tuntiopettaja

Jyväskylän yliopisto
10/2006 - 5/2012
"
Olin maisterintutkintoni jälkeen jatko-opiskelijana matematiikan laitoksella, työtehtävinäni väitöskirjan teko sekä matematiikan opetus useilla eri matematiikan kursseilla.

tuntiopettaja/harjoittelija

Jyväskylän yliopisto
6/2004 - 8/2006
"
Toimin lukuvuosien aikana sivutoimisena tuntiopettajana omien opintojeni ohessa. Kesäaikoina (vuosina 2004, 2005 ja 2006) tehtävänimikkeeni oli harjoittelija, mutta käytännössä tein samoja hommia silloinkin.

tutkimusapulainen

Jyväskylän yliopisto
5/2002 - 8/2002
"
Toimin fysiikan laitoksella avustajana tutkimustehtävissä.

kesäapulainen

Mainospyörä Oy
5/2001 - 7/2001
"
Toimin tarratuotteiden jälkikäsittelytehtävissä.

kesäapulainen

Mainospyörä Oy
5/2000 - 6/2000
"
Toimin tarratuotteiden jälkikäsittelytehtävissä.

Osaamisalueet

Auto CADMicrosoft MS Office -ohjelmatQGISMapInfoXpLocalEnglannin kieliRuotsin kieli

Koulutus

Maanmittausinsinööri

Lapin ammattikorkeakoulu
9/2013 -
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Aloitin syksyllä 2013 maanmittausinsinöörin opinnot Lapin ammattikorkeakoulussa etäopintoina jyväskylästä käsin. Opintoihini on kuulunut monipuolisesti niin mittauskojeiden käyttöä kuin lakien ja käytäntöjen hallintaa. Koulutusohjelman pakollisten kurssien lisäksi olen suorittanut valinnaisena mm. geodesian, kaukokartoituksen, paikkatietojärjestelmien jatkokurssin, paikkatietojen visualisoinnin, kiinteistöopin erityisongelmien ja rakennusmittausten kurssit.

Opinnoistani puuttuvat enää työharjoittelu sekä opinnäytetyö, ja etsinkin yhteistyötahoa jolle voisin suorittaa joko molemmat tai toisen näistä.

filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
9/2000 - 8/2006
Humanistinen ja luonnontieteellinen
Yliopisto
"
Opiskelin filosofian maisteriksi matematiikan alalta, sivuaineenani fysiikka. Pro gradu tutkielman tein aiheesta "Reaalilukujen arviointi rationaaliluvuilla" ja sain siitä arvosanaksi Eximian.

Opiskeluaikanani tein sivutoimisesti töitä matematiikan tuntiopettajana.