Koulutus

Insinööri - Logistiikan koulutusohjelma

Satakunnan ammattikorkeakoulu
9/2010 - 6/2014
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu