Työkokemus

Tutkimusavustaja

Itä-Suomen yliopisto
2/2012 - 1/2013
"
Osallistuin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosta käsitelleeseen tutkimukseen tehden erilaisia tutkimustehtäviä, esiintyen tieteellisissä konferensseissa, osallistuen hankekokouksiin ja avustaen gradu-ohjauksessa. Tehtävissä vaadittiin etenkin tiedonhakutaitoja, sekä itsenäiseen työskentelyyn liittyvien taitojen lisäksi tiimityöosaamista ja projektinhallintataitoja.

Harjoittelija

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut
7/2011 - 10/2011
"
Suunnittelin ja toteutin osallisuusasioita kartoittaneen Webropol-kyselyn, jonka tulosten pohjalta kirjoitin selvitysraportin. Suoritin tehtävän itsenäisesti, joten siinä vaadittiin muun muassa vastuullisuutta ja aikatauluissa pysymistä. Tehtävässä tarvittiin ATK-taitoja, kuten Excel- ja SPSS-osaamista, sekä kirjoitustaitoja. Lisäksi tehtävään kuului kyselyyn liittyvien mediatiedotteiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä haastattelujen antaminen tiedotusvälineille.

Tutkija ma.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
6/2010 - 12/2010
"
Toimin pääkirjoittajana lähipalveluja käsittelevässä selvitystyössä ensin työharjoittelussa ja sen jälkeen määräaikaisessa työsuhteessa. Suoritin tehtävän pääosin itsenäisesti, joten siinä vaadittiin muun muassa ongelmanratkaisukykyjä ja vastuullisuutta. Tehtävässä tarvittiin etenkin kirjoitustaitoja sekä laajojen lähdeaineistojen käsittelytaitoja. Lisäksi tehtävään kuului selvityksen julkaisun tekninen valmistelu, kuten asiantuntijakommenttien pyytämistä ja taittotehtäviä, sekä tiedottamisen valmistelua.

Osaamisalueet

SPSSTutkimusExcelWordtiedonhakuYhteiskuntatieteetWebropolOfficePowerpointKirjoittaminen

Koulutus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto
9/2013 -
Yhteiskuntatieteellinen
Yliopisto
"
Opiskelen toista maisteritutkintoani monitieteisessä kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmassa, joka antaa tieteelliset perustiedot kansalaisyhteiskunnasta, sen moninaisista organisaatioista ja kansalaistoiminnan käytännöistä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto
9/2002 - 9/2009
Yhteiskuntatieteellinen
Yliopisto
"
Pääaineeni oli yhteiskuntapolitiikka ja sivuaineitani valtio-oppi, kansantaloustiede sekä Euroopan integraatio. Kandidaattivaiheen opinnoissani suuntauduin sosiaali- ja työpolitiikkaan ja maisterivaiheen opinnoissa Euroopan sosiaalisen mallin toimintaan.

Yhteystiedot