Työkokemus

Tutkimuskoordinaattori (harjoittelu)

Eurooppanuoret ry
10/2012 - 12/2012
"
Tehtäviini kuuluivat tieteellisen artikkelin kirjoittaminen julkisia palveluita käsittelevän kyselytutkimuksen tuloksista ja siihen liittyneen ”Palvelut, hallinto ja subsidiariteetti” -tutkimusjulkaisun toimittaminen , muissa julkaisuissa avustaminen, tapahtumajärjestelyt sekä muut hallinnolliset tehtävät.

Tutustu julkaisuun osoitteessa http://www.eurooppanuoret.com/jarjesto/julkaisut

Harjoittelija

Net Effect Oy
9/2010 - 11/2010
"
Tehtäviini kuuluivat tiedonkeruu- ja analysointitehtävät useissa julkisen sektorin organisaatioiden arviointi- ja kehittämisprojekteissa. Suorittamiini toimiin sisältyivät muun muassa dokumenttianalyysi, Webropol –kyselyn avointen vastausten analysointi j

Harjoittelija

Keski-Suomen TE-keskus
8/2009 - 9/2009
"
Tehtäviini kuuluivat kansallisen työvoimakoulutuksen vuositilastojen kokoaminen sekä ESR-hankkeeseen liittyvän Digium –kyselyn tulosten analysointi, tietojen kerääminen sekä vertailu suunnitelmatietoihin.

Harjoittelija

Kiteen kaupunki
5/2006 - 7/2006
"
Pääasiallisena vastuunani oli hyvinvointia kuvaavista tilastoista koostuvan pohja-aineiston kerääminen Kiteen kaupungin hyvinvointiraporttia varten ja alustavan raportin laatiminen johtopäätöksiä, toimenpiteitä ja päivityksiä varten.

Harjoittelija

Keski-Karjalan kehittämisyhtiö
6/2003 - 6/2003
"
Tehtäviini kuuluivat ESR-projektin seurantatietojen ja palauteyhteenvetojen laatiminen, asiakastietojen ylläpitäminen, www-sivujen päivitys sekä muut yleiset toimistotehtävät.

Kesätyöläinen

Dynoresin Oy
6/1998 - 6/2000
"
Työhöni kuuluivat käytöstä poistettavien tietokoneiden kunnon tarkastus, liima- ja pinnoiteliiketoiminnan tuotekansioiden valmistaminen, laboratorion työohjeiden tarkistaminen alkuperäisiin sekä muita toimisto- ja järjestelytehtäviä. Työskentelin kahden viikon ajan per vuosi.

Osaamisalueet

Pöytäkirjojen laadintaProjektityöTutkimusRanskan kieliRuotsin kieliEnglannin kieliSosiaalinen mediaMicrosoft OfficeKirjoittaminenYhteiskuntatieteetValtio-oppiKvalitatiivinen tutkimusTekstuaalinen analyysiKvantitatiivinen tutkimusPolitiikan tuntemus

Koulutus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto
9/2001 - 6/2008
Yhteiskuntatieteellinen
Yliopisto
"
Pääaine: Valtio-oppi

Sivuaineet:

1) Yhteiskuntapolitiikka
2) Filosofia
3) Ranskankielisten maiden kieli- ja kulttuuriopintokokonaisuus

Pro gradu: Terrorismin vastaisen sodan poliittisuus: Tony Blairin puheet syyskuun yhdennestätoista Afganista (arvosana magna cum laude approbatur)

Ylioppilas

Kiteen Lukio
8/1998 - 6/2001
Lukio
"
Äidinkieli - Magna cum laude approbatur
Ruotsi - Magna cum laude approbatur
Englanti - Eximia cum laude approbatur
Reaali - Eximia cum laude approbatur
Ranska - Magna cum laude approbatur

Linkit

Eurooppanuorten ja The Ulkopolitistin yhteisjulkaisu
Avustin kirjoittajien kontaktoimisessa ja tekstien saattamisessa julkaisukuntoon tämän lehden osalla
Palvelut, hallinto ja subsidiariteetti
Toimittamani "Palvelut, hallinto ja subsidiariteetti" -tutkimusjulkaisu.