Työkokemus

Global Sourcing - Turku (Finland), Chennai (India)

Strera Group Oy
10/2014 - 5/2015
"
Senior Consultant : johdinsarjojen materiaalihankinta, johdinsarjatuotannonsuunnittelu STERA Chennain tehtaalle (Intia) ja ERP järjestelmän parannukset globaaliin hankintatoimeen

Testaustiimin Johtaminen - Lund (Sweden)

ST-Ericsson
8/2012 - 7/2013
"
[R&D Manager, Project Management]
- projektitoimiston perustaminen Modem Integration & Verification –osastolle
- vastasin testauksen parannushankkeista, joilla tähdättiin modeemiteknologian optimoituun testaukseen varmistaen toimituslaadun avainasiakkaille
- valmensin tiimiäni parempiin suorituksiin
- osallistuin muutoshankkeeseen, jossa agile –metodit ja organisaatiomalli otettiin käyttöön tuotekehityksen kaikilla osa-alueilla

Liiketoiminnan Johtotehtävät - Turku (Finland), Grenoble (France)

ST-Ericsson
2/2009 - 8/2012
"
Program Management – työ jatkuu ST-Ericsonilla yhtiöiden (STM & EMP) yhdistymisen jälkeen

Liiketoiminnan Johtotehtävät - Turku (Finland), Grenoble (France)

ST-Microelectronics
5/2008 - 2/2009
"
[R&D Manager, Program Management ]
- perustin Program Management –toimiston Mobile Chipset Platform -organisaatiolle
- toimin esimiehenä program managereille Ranskassa, Italiassa ja Intiassa
- vastuu Cross Business Unit tuotekehitys/liiketoimintamallin sisäänajosta ja toiminnasta
- asiakasrajapinnan hallinta erityisesti R&D näkökulmasta avainasiakkaille (Nokia, Sony, Samsung, HTC)
- suorat asiakas kontaktit & asiakasvastuu
- Business Development organisaation tukena asiakashankinnassa ja tuotteiden kannattavuusanalyysissä
- U8500 chipset tuoteperhe ensimmäiselle Tier1 OEM asiakkaalle 2011

Liiketoiminnan Kehitys - Turku (Finland), Grenoble (France)

ST-Microelectronics
11/2007 - 5/2008
"
[R&D Manager, Cross Business Unit Operational Development]
- perustin tiimin kehittämään vertikaalisten liiketoimintayksiköiden tuotekehitysmallia
- malli (Cross Business Unit Operational Model) hyväksyttiin osana ST-Microelectronicsin liiketoiminnan suuntaamista ASIC liiketoiminnasta chipset tuotteiden kehitykseen ja myyntiin

Tuotearkkitehtuurin Määrittely & Ylläpito - Salo (Finland)

Nokia Corporation
3/2004 - 10/2007
"
[Senior Architect, Product Platforms]
- Perustin arkkitehtuuritiimin Product Platforms organisaatiolle – arkkitehtuurin hallinta (säännöt, mallit, päätöksenteko) ja arkkitehtuurien (HW & SW) yhtenäistäminen uusille tuotealustoille

Standardointi & Lobbaus – Salo (Finland)

Nokia Corporation
10/1998 - 3/2004
"
10/98 – 03/00 [Location Standardization Manager]
- paikannusteknologiatutkimuksen ohjaus Suomessa ja standardointi ETSIn GSM standardeihin – lobbaus ja vaikuttaminen mobiili –operaattoriyhteisössä

03/00 – 03/04 [3GPP GERAN Standardization Manager]
- GSM/EDGE tutkimuksen ohjaus Nokia Tutkimuskeskuksessa (NRC)
- toimin Nokian päädelegaattina 3GPP GERAN standardointi-organisaatiossa + lobbaus ja vaikuttaminen kansainvälisessä mobiili- operaattori ja valmistajayhteisössä

IC Suunnittelijasta BB Systeemisuunnittelijaksi – Salo (Finland)

Nokia Corporation
5/1990 - 10/1998
"
05/90 – 09/96 [Digital IC Designer/Project Manager]
- IC suunnittelutyötä suunnittelijana, pääsuunnittelijana sekä projektipäällikkönä

09/96 – 10/98 [System Architect]
- BaseBand systeemiarkkitehtina Nokian ensimmäisen WCDMA/GSM puhelintuotteen systeemisuunnittelussa

Koulutus

Turun ELY Keskus / AMK / Avaintulos Oy
10/2014 - 6/2015
Kaupallinen
Ammattikorkeakoulu
"
Doing Business in China and India. Tyynenmeren- ja Elelä- Aasian liiketoimintakoulutus sisältäen seuraavat aihealueet:
- Tyynenmeren Aasian 25 valtion maaprofiilit ja erityispiirteet
- Aasian maiden liiketoimintakulttuurit ja neuvottelustrategiat
- Aasialainen liikejuridiikka ja yritysmuodot
- Teknologian markkinointi Aasiaan
- Partnereiden ja muiden yhteistyökumppaneiden etsiminen Aasiasta
- Hankintatoimen johtaminen ja sourcing
- Suomalaisyritysten Aasian maihin suuntautuva markkinointi- ja myyntitoiminta
- Sosiaalinen media Aasiassa ja brändin kehittäminen Aasian markkinoille
- Rahoitus, riskienhallinta, liiketoimintastrategia ja liiketoimintasuunnitelma
- Aasian maiden sosiaaliset ja ympäristöksymykset ja liike-etiikka
- Kiinan kieli

Koulutukseen sisältyi 10 päivän Aasian matka (Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong)
Tampereen Yliopisto (Kauppatiede)
1/2015 - 3/2015
Kaupallinen
Yliopisto
"
Tampereen Yliopisto (Kauppatiede), Avoin Yliopisto, kevät 2015 - olen suorittanut seuraavat kurssit
- Asia-Pacific as a Business Area
- Asian Business Cultures and Negotiation Styles
Turun Yliopisto (Kauppakorkeakoulu)
9/2013 - 10/2014
Kaupallinen
Yliopisto
"
Turun Yliopisto (Kauppakorkeakoulu), Avoin Yliopisto, syksy 2013 - kevät 2014 - olen suorittanut seuraavat kurssit
- Markkinoinnin Perusteet
- Kansainvälinen Liiketoiminta
- Doing Business in Europe
- Johtaminen ja Liiketoiminta
- Doing Business in Asia-Pacific
- Yleinen Liiketaloustiede

M.Sc, Diplomi-insinööri

Tampereen teknillinen korkeakoulu
8/1985 - 5/1991
Teknillinen
Yliopisto
"
Pääaineet: Mikroelektroniikka, Digitaali- ja Tietokonetekniikka
Paimion lukio
8/1983 - 5/1985
Lukio
"
Yleisarvosana: Laudatur