Työkokemus

Räjäytystyön työnjohtoharjoittelija

Lemminkäinen Infra Oy
6/2014 - 9/2014
"
Toimenkuvani oli työnjohtoharjoittelu louhintatyömailla. Työmaat sijaitsivat Länsi- ja Pohjois-Suomen alueella, sekä yksi työmaa Pohjois-Ruotsissa. Työmailla kuljimme 3-4hengen tiiminä. Lisäksi yhteyttä pidettiin porareidemme ja murskaamojen henkilökunnan kanssa.

Pääsin tutustumaan työnjohtotehtäviin lähinnä työmaalla. Lisäksi kävimme esimieheni kanssa suunnittelemassa työmaiden etenemistä.

Varastotyöntekijä/ pakkaaja

Polar Metalli Oy
5/2013 - 9/2013
"
Tehtäviini kuului tavaran vastaanotto ja lähettäminen. Tuotteiden pakkaaminen, varaston järjestäminen ja täydentäminen. Tavaroiden purku ja lastaus trukilla.

Mielestäni tärkeimpänä tehtävänäni oli sekä tuotantopuolemme että maalauslinjastomme organisointi ja ohjaus tulleiden tilausten mukaisesti. Tehtäviini kuului myös uusien työntekijöiden perehdytys.

Matti pyysi minua kesäksi 2013 takaisin töihin, joten työt on tullut tehtyä ilmeisesti aika hyvin. Kesällä 2014 Matti soitti taas, mutta pääsin oman alan harjoitteluun Lemminkäiselle, joten jouduin kieltäytymään.

Varastotyöntekijä/ pakkaaja

Polar Metalli Oy
6/2011 - 8/2012
"
Aluksi työssä oli tietenkin paljon opeteltavaa, mutta kun opin tehtävät, sain lisää vastuuta. Tehtäviini kuului tavaran vastaanotto ja lähettäminen. Tuotteiden pakkaaminen, varaston järjestäminen ja täydentäminen. Tavaroiden purku ja lastaus trukilla.

Mielestäni tärkeimpänä tehtävänäni oli sekä tuotantopuolemme että maalauslinjastomme organisointi ja ohjaus tulleiden tilausten mukaisesti. Tehtäviini kuului myös uusien työntekijöiden perehdytys.

Saneerausapumies

Voimistelu- ja urheiluseura Karihaaran Karu ry
6/2009 - 8/2009
"
Toimenkuva oli seuran toimitalon kunnostustyöt. Tehtäviini kuului purkutyöt, ulkovuoren uusiminen, keittiön kaapistojen ja ikkunoiden vaihto, telineiden pystytys ja purku, sekä sisä- ja ulkopuolen maalaustyöt.

Osaamisalueet

Englannin kieliOrganisointi

Koulutus

Rakennusalan työnjohto

Oulun Ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö
8/2012 -
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Arvioitu valmistusaikani on joulukuussa 2015. Koulutuksessani ei ole varsinaista suuntautumista, mutta olen keskittynyt hieman enemmän Infrarakentamiseen. Aion suorittaa kuitenkin myös talonrakennuksen suuntaavat kurssit.

Sertifikaatit

Tulityökortti
voimassa 4/2018
Tieturva 1
voimassa 4/2018
Työturvallisuuskortti
voimassa 11/2016