Työkokemus

Logistiikkapäällikkö

JELD-WEN Suomi Oy
1/2013 - 7/2014
"
JELD-WEN on maailman johtavia ovi- & ikkunavalmistajia. Vastasin Suomen logistiikkatoiminnoista ja raportoiden Suomen & Baltian Tuotantojohtajalle (aiemmin maayhtiön toimitusjohtajalle). Minulla oli kolme suoraa alaista, työnjohtaja, ostaja ja logistiikkasuunnittelija. Tärkeimmät vastuualueet olivat logistiikkakeskus, kuljetukset, myyntituotteiden osto, supply planning, toimittajayhteistyö, varastotasot ja toimitusketjun kehittäminen. Johdollani osaston toiminta kehittyi merkittävästi: Supply planning ja ostaminen parantui, jonka seurauksena toimitusvarmuus parani edellisten vuosien 70% tasolta 98%:iin, samaan aikaan varaston arvo laski 30% ja hitaasti kiertävän varaston arvo pieneni 70%. Varaston tehokkuus parani vuodessa 40% ja toimitusaika asiakkaalle puolittui

Varastopäällikkö

Uponor Suomi Oy
3/2005 - 1/2013
"
Vastasin Suomen yksikön varastotoiminnoista. Vastuualueeni koostui kolmesta osastosta ja suoria alaisia oli 10: työnjohtajat, kuljetusten suunnittelijat (kotimaa & vienti), varastokonttoristit, vientisihteeri, key user. Yhteensä organisaatiossani työskenteli n.40 henkeä. Olin paikallisen johtoryhmän jäsen, jossa edustin varastoja ja tuotannonsuunnittelua. Varastopäällikön toimen ohella osallistuin Oracle käyttöönottoprojekteihin kansainvälisessä ympäristössä key userin ja stakeholderin rooleissa. Johdollani toimintoja kehitettiin ja organisoitiin uudelleen. Jokaisen osaston tehokkuus parani vähintään 25%. Lopettaessani vuosittaiset henkilökulut olivat 200t€ vähemmän kun aloittaessani.

Logistiikkasuunnittelija

Ruokakesko Oy
12/2002 - 3/2005
"
Tuotannonohjausyksikössä logistiikan laskentaa ja kehitysprojekteja

Terminaalipäällikkö

Kymcont Oy
5/2001 - 12/2001
"
Työnjohtotehtävät transitoliikenneterminaalissa. n.70 alaista

Logistiikkapäällikkö

Nanso Group Oy
3/2015 -
"
Vastaan Nanso Groupin logistiikasta. Tärkeimmät vastuuni ovat logistiikkakeskus, ovt-tilaustenkäsittely, laskutus, näyteosasto, myyntikunnostus, tuotetestaus, verkkokaupan logistiikka, vienti- ja tuontirahdit (meri-, lento- & rekkarahti).
Minulla on 7 suoraa alaista ja yhteensä organisaatiossani työskentelee 55 ihmistä.

Osaamisalueet

LogistiikkaSupply ChainKuljetusEsimiestyöVarastonhallintaSupply planningSuunnittelun johtaminenRekrytointiInvestointilaskentaBudjetointi ja tulosseurantaExcelKansainvälinen liiketoiminta Tuotannon suunnitteluOsto-ja hankintaHenkilöstöjohtaminenPäivittäisjohtaminenTaloushallinto

Koulutus

Diplomi-insinööri

Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu
9/1998 - 8/2002
Teknillinen
Yliopisto
"
Tuotantotalouden koulutusohjelma. Pääaine teollisuustalous. Paljon opintoja myös logistiikasta.

Linkit

Linkedin profiili
Linkedin profiilistani löytyy lisätietoja minusta