Järjestäjä

Oikotie Oy, PL 40, 00040 SANOMA. Jäljempänä järjestäjä.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyiden kanssa (Oikotie Oy).

Arvonta-aika

Kuukausikilpailun palkinnot arvotaan aina seuraavan kuukauden alussa. Kuukausipalkinnon arvontaan voi osallistua aina kyseisen kuukauden aikana.

Kuinka arvontaan voi osallistua

Kilpailuun osallistutaan internetissä ja kilpailusivulle pääsee osoitteen http://tyopaikat.oikotie.fi/kuukauden-kilpailu kautta. Kilpailuun voi osallistua vain internetissä. Arvontaan osallistuminen ei edellytä suostumuksen antamista markkinointiin.

Palkinnon luovutus / julkisuus

Järjestäjä ilmoittaa arvonnan voittajalle sähköpostilla. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisen yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista voittavan tarinan ja käyttää sitä painotuotteissa ja markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Yksittäisiä yrityksiä tai ihmisiä ei saa mainita tarinoissa nimeltä.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.