Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Oikotie Työpaikat uutiskirjeen tilaajarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Oikotie Oy
Y-tunnus: 2228812-1
Postiosoite: PL 40, 00040 SANOMA
Käyntiosoite: Porkkalankatu 20 A, Helsinki
Puhelin: 09-1221

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Suvi Airaksinen
Postiosoite: PL 40, 00040 SANOMA
Käyntiosoite: Porkkalankatu 20 A, Helsinki
Sähköposti: oikotie.tyopaikat@sanoma.fi

3. Rekisterin nimi

Oikotie Työpaikat uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 • Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim. uutiskirjeen toimittaminen tilaajan toimeksiannosta, asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito.
 • Suoramarkkinointi suoramarkkinointiluvan antaneille sähköisesti sekä puhelimitse Oikotien ja Oikotien yhteistyöyritysten toimesta.
 • Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Uutiskirjeen tilaajat voivat poistaa itsensä rekisteristä uutiskirjeen yhteydessä olevasta linkistä.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Pakolliset tiedot: sähköposti
 • Vapaaehtoiset tiedot: etu- ja sukunimi, osoite, matkapuhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli, kiinnostustiedot.
 • Käyttäjän suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin.
 • Suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Tietolähteenä on uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä käyttäjiltä kerättävät tiedot.
 • Oikotien asiakasrekisterit.
 • Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää VRK:n väestötietojärjestelmää ja Postin osoitetietojärjestelmää sekä muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekistereitä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Kulkua serveritilaan valvotaan.