Millainen on mielestäsi vastuullinen työnantaja?

Kerro meille, millainen on mielestäsi vastuullinen työnantaja, ja voit voittaa Casall Rock Ring -hularenkaan.

Kilpailu on voimassa 30.11.2019 asti.

Kilpailu on päättynyt.

21

Wasp

Vastuullinen työnantaja

Olen töissä tällä hetkellä runsaasti pinnalla olevassa yrityksessä. Tällä hetkellä työnantajan vastuullisuus mietityttää suuresti, sillä näyttäisi siltä kuin vastuullisuus käsitteenä on päässyt täysin unohtumaan.

Vastuullinen yritys kohtelee henkilöstöään hyvin, arvostaa, perehdyttää, palkitsee. Näin tehden vastuullisuus myös kantaa hedelmää, sillä tyytyväiset työntekijät ovat hyvää mainosta. He edesauttavat yrityksen maineen luomisessa, viestivät positiivisesti ulospäin ja ovat sitoutuneita yritykseen ja työhönsä.

Vastuullinen työnantaja kohtelee tasavertaisesti jokaista työntekijää, asiakasta ja sidosryhmän jäsentä. Vastuullinen työnantaja maksaa kohtuullista palkkaa tasa-arvoisesti ja mahdollistaa yhdenvertaisen uralla etenemisen - missään kriteerinä etenemiseen ja palkkaukseen ei saa olla sukupuoli, rotu, uskonto tai ikä. Jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti. Sama koskee asiakkaita. Jokainen asiakas on yhtä tärkeä ja jokainen asiakaskokemus merkitsee.

Vastuullinen työnantaja ei käytä lapstyövoimaa edes välillisesti. Vastuullinen työnantaja sitoutuu kansainvälisiin sopimuksiin, kunnioittaa yhteiskuntaa, lakeja, normeja, luontoa. Vastuullinen työnantaja kantaa vastuun virheistä.

22

Trinity

Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen työnantaja ottaa vastuun niin itsestään, työntekijöistään, asiakkaistaan sekä vaikutuksesta ympäristöön. Yrityksen tulee toimia vastuullisesti yhteisöllisiä normeja noudattaen sekä luontoa kunnioittaen. Työntekijä ei saa vain olla väline tuottaa rahaa vaan häntä täytyy tukea, kouluttaa ja arvostaa.
Näin myös saavuttaa työntekijänsä arvostuksen. Vastuullinen työnantaja toimii esimerkkinä ja kokoaa ympärilleen ihmiset jos on jotain kehitettävää. Hän on tiedonjanoinen ja valmis kehittämään firmaansa positiivisempaan suuntaan. Työnantaja huolehtii myös omasta terveydestään ja jaksamisestaan, jotta kykenee vastuulliseen työhönsä. Työnantajalla nimittäin on suuri vastuu kaikesta. Vihreä ajattelu ja kestävä kehitys ovat tämän päivän vastuullisuutta. Hyvä johtaja on tiennäyttäjä, opas sekä esimerkkinä työntekijöilleen. Vastuullisessa työssä on kaikilla turvallinen olla.

8

AM

Vastuullinen työnantaja

Hyvä ja luotettava työnantaja pitää henkilöstöstään huolta mm. kattavalla työterveyshuollolla, tukemalla liikunnallista toimintaa ja kannustamalla parempiin suorituksiin antamalla hyvän perehdytyksen sekä lisäkoulutuksilla. Lisäksi vastuullinen työnantaja huolehtii turvallisesta työympäristöstä ja työvälineistä sekä reagoi ennakoivasti työkuormituksen osalta. Muistaa työntekijöitään bonuksilla tai muilla lisäarvoa tuottavilla toimenpiteillä kun tulos ja tavoitteet on saavutettu.

26

SallaM

Kokonaisuus ratkaisee

Vastuullinen työnantaja ei mene mistään rimaa hipoen ja vähän sinne päin, vaan kantaa vastuun työntekijöistään, tuotteesta ja yrityksestään kunnialla.

21

SallaM

Kokonaisuus ratkaisee

Vastuullinen työnantaja ei mene mistään rimaa hipoen ja vähän sinne päin, vaan kantaa vastuun työntekijöistään, tuotteesta ja yrityksestään kunnialla.

10

Respons

Vastuuullisuus

Vastuullinen työnantaja kantaa vastuunsa työtaakan määrästä ja reagoi aloitteellisesti hyvinvoinnin kysymyksissä. On tietoinen työ- ja yksityiselämän kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. Ymmärtää, että kukaan ei anna 100% jatkuvalla syötöllä ja kestää suorituksen jakautumisen kohtuullisessa määrin erilaisten tekijöiden kesken.

10

Respons

Vastuuullisuus

Vastuullinen työnantaja kantaa vastuunsa työtaakan määrästä ja reagoi aloitteellisesti hyvinvoinnin kysymyksissä. On tietoinen työ- ja yksityiselämän kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. Ymmärtää, että kukaan ei anna 100% jatkuvalla syötöllä ja kestää suorituksen jakautumisen kohtuullisessa määrin erilaisten tekijöiden kesken.

26

Pikku myy

Hyvä työ antaja

Hyvä työ antaja perehdytää hyvin työ tekijän ja joustaa ja kuutelee ja autaa myös työntekijöitä tasapuollinen

27

Amadeus

Vastuullinen työnantaja

Selkeä ulosanti. Reilu. Tasapuolinen kaikkia kohtaan. Ei sorsi. Ei suosi toisia. Ei puhu pahaa muista. Kantaa vastuunsa. Reipas. Iloinen. Jämäkkä. Helposti lähestyttävä. Aamulla hyvällä tuulella ja tervehtii aina. Kohtelias.

29

Tunnollinen työntekijä

Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen työnantaja ajattelee oman etunsa ohella myös työntekijän etua. Hän huolehtii siitä, että työntekijä voi hyvin työpaikalla ja työssään. Vastuullisen työnantajan työpaikalla on terve sisäilma, joka on yksi hyvin merkittävä kilpailutekijä. Hyvän sisäilman työpaikalla työntekijä on virkeä ja jaksaa tehdä työnsä hyvin. On tutkittu, että huonossa sisäilmassa työteho ja tulos heikkenee. Harva työnantaja tarkistaa sisäilman laatua heti, kun siitä huomautetaan. Vastuullinen työnantaja reagoi asiaan heti, sillä hän tietää asialla olevan merkitystä.

26

TAKI

Millainen on mielestäsi vastuullinen työnantaja?

Vastuullinen työnantaja on reilu työntekijöitänsä kohtaan, menettelee tekemänsä työsopimuksen ehtojen mukaisesti, maksaa sovittua palkkaa ja kohtelee kaikkia työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

29

Irma

Vastuullinen työnantaja

Olen kokenut työelämässä sekä työntekijänä että työnantajana olon.
Vastuu on molemmilla suorittaa oma työnsä niin, että se kestää
eettisen tarkastelun. Nyt on kuitenkin niin, että kärsin työntekijänä siitä,
että "myytyäni" itseni työnantajalle suorittamaan kokoaikaista työtäni
olen köyhyysrajan alapuolella. Missä on työnantajan vastuu?

29

Typsy

Vastuullinen työnantaja

Vastuullisen työnantajan tavoitteisiin kuuluu muutakin kuin voiton maksimointi.

26

TH

Vastuullinen työnantaja

On kiinnostunut työntekijästä ja sen jaksamisesta, tietää mitä missäkin työtehtävässä tehdään, antaa vastuuta, luottaa, puuttuu epäkohtiin, maksaa työtehtävän mukaisen palkan ja antaa palautetta niin hyvässä kuin pahassakin.

12

Matka

Työnantaja

Työntekijä voi valita omat työajat joihin sitoutuu

Sivut