Miksi työn merkityksellisyys on sinulle tärkeää?

Kerro meille, miksi työn merkityksellisyys on sinulle tärkeää, ja voit voittaa Suunto 3 Fitness -urheilukellon!

Kilpailu on voimassa 30.4.2019 asti.

Kilpailu on päättynyt.

7

AVA

Merkityksellisyys työssä

Merkitykselliseltä ja tärkeältä tuntuvaa työtä jaksaa tehdä. Merkityksellisessä työssä tuntee työnimua sekä sitoutuu työnantajaan ja työhön. Jos työn merkityksellisyys on hukassa, työnteko on osittain päämäärätöntä suorittamista. Työn merkityksellisyyteen ja oman työn arvostukseen vaikuttaa merkittävästi myös työyhteisö ja työilmapiiri.

5

Roka

Työn merkityksellisyys motivoi

Työn kokeminen merkityksellisesti vaikuttaa merkittävästi siihen millainen draivi ja motivaatio on tehdä työtä. Aamulla on kiva lähteä töihin koska tietää tekevänsä ainakin itselleen tärkeitä asioita. Työpaikan ilmapiiri ja työkaverit vaikuttavat tähän myös valtavasti.

Omalla kohdalla työni merkityksellisyys muuttui kun minulle tuli työuupumus vuosi sitten. Liika on liikaa. Mikään työ ei ole sen arvoista että oma terveys menee. Urheileminen oli isossa roolissa päivittäisessä jaksamisessa, ilman sitä en varmaan olisi aamuisin päässyt sängystä ylös. Hiljallee työmotivaatio laski, kun tilanne töissä ei ole merkittävästi muuttunut. Nyt olen vaiheessa jossa mietin alan vaihtoa. Useita työpaikkoja hakeneena uskon että olen löytänyt tulevaisuuden suunnan uuden merkityksellisen työn löytämisessä. Itse haluan kokea työni tärkeäksi ja sellaiseksi että siitä on hyötyä asiakkaille, itselleni ja se on eettistä.

6

Devili80

Mahdollisuus kehittää tseään

Minulle työ ja työn tuomat haasteet antavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamista ja omia ihmissuhdetaitojaan. Välillä on hienoa pysähtyä katsomaan asikaansaannoksiaan ja todeta oppineensa jotain uutta ja saaneensa samalla uusia ihmissuhteita.

6

Samapaikka20v

Asiakkaiden luottamus itseensä palkitsee

20 vuotta samassa työpaikassa, heti valmistumisen jälkeen. Asiakkaina perheet uuden pienen perheenjäsenen kanssa. Uusi pieni elämä tarvitsee meitä alkumetreillä, joskus vähän pidemmänkin aikaa. Vanhemmille rakennetaan voimia ja luottamusta itseensä ja pärjäämiseen jatkossa perheenä.
Kun perhe lähtee kotiin luottavaisena tulevaisuuteen ja tyytyväisenä saamaansa tukeen, koen tehneeni taas jotain oikein

14

Dyk

Merkitykselllisen työn tekee paremmin

Työn jonka kokee merkitykselliseksi tekee hyvin ja innolla. Usein haluaa myös oma-ehtoisesti kehittää työtään ja itseään, että tekisi työn vieläkin paremmin. On mukava ajatella, että työskentelee jonkin hyödyllisen asian vuoksi on se sitten parempi myynti, kate, henkilöstön viihtyvyys tai vaikkapa vain se, että näkee muutosta parempaan missä tahansa asiassa mihin voi työllään ja omalla panoksellaan vaikuttaa.

7

ik

Työn merkityksellisyys

Työ on olennainen osa arkea ja mikäli työtänsä ei koe merkitykselliseksi, on se melkoista pakkopullaa. Työuupumuksen syvässä suossa rämpineenä yritän parhaillani etsiä uutta suuntaa työuralleni. Nykyinen asiantuntijatyö ei tunnu merkitykselliseltä ja koko ajan takaraivossa kummittelee tieto tehtävien automatisoinnista ja ulkoistamisesta, joten omaa osaamista olisi samalla pystyttävä kehittämään (vaikka pakolla). Oma panos on kuitenkin pieni hiekanjyvänen meressä eikä sillä juurikaan ole merkitystä - olen helposti korvattavissa. Näin ollen linkitän merkityksellisyyden myös vahvasti motivaatioon: mikäli työ tuntuu merkitykselliseltä, saa siitä myös voimavaroja itsensä ja työnsä kehittämiseen.

9

Mana

Työn merkityksellisyys

Se on tärkeää koko perheen talouden kannalta.

12

Fortune

Työn merkitys

Työ on tällä hetkellä vain lähinnä toimeentulon takia, koska en ihan suunnattomasti nauti työstäni. Yritän löytää oman alani ja useaa on tullut testattua, haluan haasteita ja vastuuta, matkailla työssäni ja tavata uusia ihmisiä yms. Tällä hetkellä olen jumittunut lapsuuden paikkakunnalleni, josta en oikeastaan tykkää ollenkaan. Ja duunikin on asiakaspalvelua ilman suurempia haasteita tai vastuuta, haluaisin käyttää matikka- ja kielipäätäni hyödyksi. Yrittäjyys kiinnostaa todella paljon.

12

Merja

Työn merkityksellisyys

Näin 50 kymppisenä kun lapset pärjäävät jo omillaan, työn merkitys lisääntyy. Mielenkiintoinen työ tuo sisältöä omaan elämään, työtä on aikaa tehdä, kun ei tarvitse huolehtia muista kuin itsestään. Työn merkeissä pääsee tutustumaan uusiin asioihin ja sen myötä myös oppii uusia asioita. Sekin on tärkeää että voi opastaa muita ja sitä kautta tuntee itsensä tarpeelliseksi. Se että saa tehdä jotain hyödyllistä työnantajalle ja olla mukana toiminnan kehittämisessä tuo iloa myös itselle. Viimeisenä vaan ei vähäisempänä työtovereiden ja yhteistyö kumppaneiden kanssa työskentely tuo virkeyttä omaan elämään. : ))

25

Nyt65

Työnmerkitys

Mahdollistaa laadukkaamman vapaa-ajan vieton

7

Raisa

Työn merkityksellisyys

Työ muovaa arjen. Olemme valtaosan ajastamme työssä, joten ei voi olla yhdentekevää millaista työtä tekee ja mitä se merkitsee itselle. Eri ihmiset arvostavat työssä erilaisia asioita, mutta tärkein lie kaikilla sama: halu viihtyä työssä, kokea tekemänsä työn tärkeäksi ja olla tärkeä osa työyhteisöä. Itse olen vielä matkalla tuohon ja selvittämässä itselle em. asioita. Toivotaan että jossain vaiheessa löydän määränpään ja juuri minulle oikean työn ❤️.

7

Kikkaliini

Työnmerkitys

Työ tuo elämään säännöllisyyttä ja tasapainoa, sosiaalisuutta kun näkee muita ihmisiä ja taloudellisen turvan.

18

Emma

Merkityksellisyyden tärkeys

Vaikka työurani onkin nuoren iän myötä vielä lyhyehkö, niin olen huomannut että työn merkityksellisyys auttaa jaksamaan ja mahdollistaa kuuluvuuden tunteen synnyn.

Jos tekemäni työ tuntuu merkitykselliseltä niin koen totteuttavani itseäni ja samalla tekeväni jotain hyvää, työstäessäni lopputuloksen kannalta merkittäviä työvaiheita. Työ ei toisin sanoen ole vain yhteiskunnan odottama pakkopulla jonka tarkoitus on taata toimeentuloni.

12

Lermo

(Ei aihetta)

Kun työllä on merkity silloin on myös motivaatiota.

21

Norppa

työn merkityksellisyys

Itse pääsen työssäni vaikuttamaan mm. ihmisten työllisyyden edistämiseen, parhaimillaan työllistyminen voi parantaa yksilön elämänlaatua ja lopulta vaikuttaa myös yhteiskuntaan positiivisella tavalla. Minulle on tärkeää tehdä työtä, jossa voin edistää ihmisten elämänlaatua. Lisäksi työssäni itselleni merkityksellistä on olla osa työyhteisöä ja saada luottamus työntekijänä. Työ tarjoaa minulle myös mahdollisuuden oman osaamiseni kehittämiseen. Työn merkityksellisyys motivoi minua haastavissakin tilanteissa ja auttaa myös työssä jaksamisessa.

Sivut