Vastuullinen kesäduuni 2017 on T-Median, Taloudellisen tiedotustoimisto TATin, Telian, Nokian, Destian, S-ryhmän ja Oikotien yhteinen kampanja, jonka tarkoitus on haastaa työnantajat tarjoamaan 14-29 -vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Tavoitteenamme on saada mukaan mahdollisimman monta työnantajaa ja herättää keskustelua kesätyön merkityksestä nuorille ja työnantajille.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa mukanaolevat kesäduunit erotat tästä logosta:

Vastuullinen kesäduuni 2017

Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjan erityisenä painopisteenä ovat nuorten kesätyönhakutaidot sekä omien vahvuuksien esilletuominen. Kampanjassa mukana olevat työnantajat sparraavat nuoria kesätyöhakutaitojen kehittämisessä ja antavat lisäksi nuorille käytännöllisiä vinkkejä työnhakuun, hakemuksen ja CV:n tekoon, työhaastatteluun sekä kesätyössä onnistumiseen.

Ohjeita työnhakuun CV- ja hakemuspohja

Vastuullisen kesätyön periaatteet

Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen. Nämä periaatteet tarkoittavat kesätyöhakijalle seuraavaa:

1. Hyvä hakijakokemus

Hyvä hakijakokemus tarkoittaa kesätyöntekijälle jäävää mielikuvaa hakuprosessin aikana ja sen jälkeen. Työnantajat kilpailevat hyvistä työnhakijoista, ja tarvitsevat osaamistasi nyt ja tulevaisuudessa. Vaikka kesätyöntekijällä ei välttämättä ole kovin pitkää työkokemusta takana, mielikuva työnantajasta jää mieleen pitkäksi aikaa. Hyvään hakijakokemukseen kuuluu esimerkiksi se, että saa yritykseltä tietoa haun edistymisestä ja tiedon kohtuuajassa myös siitä, jos hakija ei tällä kertaa tullut valituksi.

2. Mielekäs työ

Kesätyön tehtävänkuvan rakentaminen on usein haasteellista johtuen kesätyöntekijän vielä suhteellisesti vähäisestä osaamisesta ja toisaalta myös kesätyön lyhyestä kestosta. Kuitenkin kesätyön pitäisi olla mielekästä sekä työntekijälle että työnantajalle ja vastata kesätyöntekijän taitoja ollen kuitenkin sopivan haasteellista. Kesätyöntekijä saa työskentelynsä aikana konkreettisen käsityksen työelämästä, eri aloista ja ammateista. Kesätyöstä pitäisi jäädä positiivinen kuva työelämästä ja kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

3. Perehdytys ja ohjaaminen

Kaikki, niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin, tarvitsevat uuteen työhön perehdytystä ja ohjausta. Hyvän perehdytyksen jälkeen hakija pystyy luottavaisena aloittamaan uuden työn ja riittävällä ohjauksella voidaan varmistua siitä, että työstään saa onnistumisen tunteita ja työn jälki on työnantajan toivomalla tasolla. Opit paljon uutta ja kehityt!

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Työnantajan täytyy kohdella kaikkia työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja se koskee myös kesätyöntekijöitä omana ryhmänään. Molemmat ovat arvoja, jotka vaikuttavat keskeisesti työhyvinvointiin, sairastumisriskiin ja työnantajaan sitoutumiseen. Vaikka eri työntekijöillä on erilaiset oikeudet ja velvollisuudet, työntekijöitä tulee kuitenkin kohdella oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ystävällistä ja kunnioittavaa käytöstä ja sitä, että päätösten tulee olla johdonmukaisia ja perustua oikeaan tietoon. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

5. Kohtuullinen palkka

Suomessa joissakin työehtosopimuksissa on määritetty alakohtainen nk. vähimmäispalkka. Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, vähimmäispalkkaa ei periaatteessa ole, mutta tällöin tavanomainen ja kohtuullinen palkka voi perustua esimerkiksi järjestöjen palkkasuosituksiin tai työn vaatimuksiin ja kokemukseen. Kesätyöntekijän kannattaakin olla yhteydessä esimerkiksi opiskelijajärjestöönsä, jos hän sellaiseen kuuluu, ja kysyä palkkasuosituksia alalle tuleville. Sopivaa palkkatasoa voi tiedustella myös kavereilta ja sukulaisilta, joilla on kokemusta samalta alalta.

6. Kirjallinen työsopimus ja todistus

Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti ja ennen allekirjoittamista se kannattaa lukea huolella. Myös suullinen työsopimus on sitova, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä on vaikeampi todistaa jälkikäteen.

Työsopimuksessa olisi hyvä sopia ainakin

 1. työnteon alkamisajankohdasta
 2. työntekopaikasta
 3. työsuhteen muodosta ja kestosta
 4. mahdollisesta koeajasta
 5. pääasiallisista työtehtävistä
 6. työajasta
 7. sovellettavasta työehtosopimuksesta
 8. palkasta ja palkanmaksukaudesta
 9. vuosiloman määräytymisestä
 10. irtisanomisajasta ja sen määräytymisestä
 11. mikäli kyseessä on määräaikainen työsopimus: määräaikaisen työsopimuksen perusteesta ja sopimuksen päättymisajasta tai arviosta siitä.

Vastuullinen työnantaja huolehtii, että nämä kohdat tulevat täytetyiksi, mutta vastuullinen kesätyöntekijä tarkastaa myös, että kaikki kohdat ovat kunnossa.

Työtodistus kannattaa ottaa puheeksi jo muutama päivä ennen työsuhteen päättymistä. Työtodistuksen antaminen kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Kirjallinen työtodistus on tärkeä dokumentti haettaessa seuraavaa työpaikkaa.