Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva on puhuttanut kauan.

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan on tulossa parannuksia 1.7.2019 alkaen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vahvistanut lain 28.12.2018. Muutokset koskevat sellaista yrittäjän perheenjäsentä, joka työskentelee perheyrityksessä. Perheyrityksessä työskentelevän perheenjäsenen eläkevakuutus on työntekijän eläkelain mukainen, mutta henkilöllä ei ole yrityksessä omistusta, äänimäärää tai määräysvaltaa.

Jatkossa nämä kriteerit täyttävä henkilö on palkansaaja, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia. Työttömyyspäivärahaoikeuden niin kutsuttu työssäoloehto on yrittäjän perheenjäsenen kohdalla 52 kalenteriviikkoa.

 

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisää uusi kommentti