Merkityksellisyyden tunne on ihmisen tehokkain motivaattori, kun tuloksen sijaan halutaan laatua.

Harva meistä pääsee työssään vaikuttamaan valtavilla tavoilla ihmiskunnan hyväksi, luomaan sielunsa syvyyksistä tai edes kirkastamaan jonkun muun päivää päivittäin. Minimivaatimus työn merkityksellisyydelle lienee kuitenkin se, että saisimme jollain tapaa toteuttaa itseämme ja inhimillisyyttämme myös työssä. Työssä, joka vie valveillaoloajastamme noin kahdeksan tuntia.

Työ on väistämättä suuri osa identiteettiämme. Me määrittelemme toisiamme työmme perusteella. Ammatti on ensimmäisiä asioita, joita uudelle tuttavuudelle itsestämme kerromme. Työ vaikuttaa väistämättä paitsi omanarvontuntoomme, myös siihen, kuinka muut meidät näkevät.

Jotta työllä olisi jonkinlainen merkitys, on ensinnäkin itse tehtävässä oltava jotain tärkeää, hyödyllistä tai arvokasta. Sen täytyy jollain tapaa tuottaa jotain tarpeeseen, auttaa, opettaa tai luoda uutta. Merkitys on sitä, ettei työ ole täysin puhtaasti paikka, johon menemme tienaamaan palkkamme, eikä tippaakaan muuta.

Kirjoittaisinko minä tätä blogia, jos siitä edelleen maksettaisiin palkkio, mutta kukaan ei lukisi sitä? Toki, mutta en panostaisi siihen, enkä saisi työstäni minkäänlaista tyydytystä.

Seuraava aste työn merkityksellisyydelle onkin, jos sen kautta pääsee ilmaisemaan itseään tai luomaan jotain. Luovuutta työssään käyttävät saavat työstään näkyvästi positiivisia hyötyjä muuhunkin elämäänsä, sillä työ auttaa heitä rakentamaan oman paikkansa maailmassa selkeämmin.

Täysin monotoninen, rutiininomainen työ voi syödä sielua, vaikka lopputulos olisikin hyödyllinen. Jos työhön ei voi antaa itsestään mitään muuta kuin vaikkapa napinpainalluksen, niin onnistumisen tunteet, oppiminen ja oman panoksen antaminen jäävät uupumaan ja oman persoonan tuoma hyöty olemattomaksi.

Tutkimusten mukaan työn merkityksellisyyden tunne vaikuttaa suoraan työpaikkaan sitoutumiseen sekä parempaan työtehokkuuteen. Myös yleinen henki ja vapaaehtoinen, luova panostus ovat merkityksellisessä työssä korkeammalla. Nämä asiat tuovat hyötyä niin yksilölle, organisaatiolle kuin yhteiskunnallekin.

Tutkijatohtori Frank Martela kertoo, että palkkioilla ja rangaistuksilla motivointi ovat tehokkaita keinoja saada aikaan tuloksia silloin kun halutaan ihmisen tekevän rutiininomaisia tehtäviä. Tutkimukset kuitenkin kertovat, että silloin kun työtulokseen haetaan laatua, ei pelkkä ulkoinen motivointi riitä.

Martelan mukaan työ tarjoaa merkityksellisyyden kokemuksia ihmisille parhaiten silloin, kun se tarjoaa neljä peruskokemusta:

Autonomian tunteen eli kokemuksen siitä, että ihmisellä on sananvaltaa siihen miten työnsä suorittaa ja mitkä päämäärät ovat tavoittelemisen arvoisia.

Kyvykkyyden tunteen eli kokemuksen siitä että pääsee käyttämään omaa osaamistaan ja pystyy oppimaan uutta työssään.

Yhteenkuuluvuuden tunteen eli kokemuksen siitä että on osa yhteisöä, jossa muut arvostavat minua sellaisena kuin olen ja jossa minusta välitetään.

Hyväntekemisen tunteen eli kokemuksen siitä, että tekemälläni työllä on myönteinen vaikutus toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan.

Hänen mukaansa työ, joka täyttää nämä neljä ehtoa, on arvokasta työtä riippumatta siitä maksetaanko siitä palkkaa.

”Työ josta nämä puuttuvat on arvotonta työtä, vaikka siitä joku maksaisikin paljon palkkaa.”

 

Voitolla työhön -blogin kirjoittaja on vaihtelevissa keikkatöissä kannuksensa ansainnut ja kirjoittamisesta virtaa imevä ikuinen pätkätyöläinen.

Kommentit

Hakim

Olen osaa kaikki töitä

Lisää uusi kommentti