Joka viides suomalainen lainaa rahaa laskujen maksamiseen. Määrä ei ole kasvanut viime vuoteen verrattuna.

Laskujen maksuun lainattavan summan määrä on kuitenkin kasvanut 10 prosenttia vuoden takaisesta, eli 612 eurosta 674 euroon. Tämä selviää Intrumin tuoreesta Kuluttajien maksutapatutkimuksesta.

34 prosenttia sanoi lainaavansa rahaa ensisijaisesti perheeltään. Vuonna 2017 vastaava luku oli korkeampi, 39 %, sitä edeltävänä vuonna jopa 63 %. Toiseksi useimmin rahaa lainattiin ystäviltä (29 %), ja kolmanneksi useimmin omalta pankilta (23 %). 18 prosenttia kertoi ottavansa kulutusluoton laskujen maksamiseksi. Yli 150 000 suomalaista on turvautunut kulutusluottoon maksaakseen laskunsa.

Kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut

Lainarahan tarjonta on kasvanut, kun perinteisten pankkien rinnalle on tullut runsaasti erilaisia kuluttajille suunnattuja rahoitusratkaisuja. Matala korkotaso on  osaltaan lisännyt lainarahan kysyntää perinteisistä pankeista. Onkin huolestuttavaa, että kulutusluotolla maksetaan laskuja. Mikäli luottoa ei syystä tai toisesta pysty maksamaan takaisin, velkakierre syvenee.

Positiivinen luottorekisteri tervetullut keino estämään ylivelkaantumista

Positiivinen luottorekisteri on herättänyt keskustelua. Siihen voisi merkitä kaikki luottosuhteet sekä maksetut suoritukset maksuhäiriömerkintöihin liittyen, niin luotonantaja saisi henkilön taloudellisesta tilanteesta mahdollisimman totuudenmukaisen ja ajantasaisen tiedon. Tämä estäisi lisävelkaantumista. Toki nykyäänkin on luotonantajan vastuulla tarkistaa henkilön maksukyky ennen uuden luottopäätöksen myöntämistä. 

15 prosenttia  maksaa laskujaan säännöllisesti myöhässä

Suurin osa suomalaisista maksaa laskunsa säännöllisesti eräpäivään mennessä. 15 prosenttia kyselyyn vastanneista on jättänyt viisi tai useamman laskun maksamatta viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisimmin rahaa lainattiin vuokraan (18 %), matkapuhelinmaksuihin (15 %) sekä terveydenhoitomaksuihin (13 %).

Rahan lainaaminen vaihtelee kotitalouden koon mukaan. Esimerkiksi perheellisistä useampi kuin joka neljännes on lainannut rahaa ostaakseen lapsilleen jotain viimeisen puolen vuoden aikana.

 

Lähde: Intrum

 

Lisää uusi kommentti