Kansalaisareena esittää, että oppilaitokset ottaisivat vapaaehtoistoiminnan vahvemmin osaksi opetusta.

Oppilaitosten tulisi tarjota opiskelijoille mahdollisuus sisällyttää vapaaehtoistoimintaa opintoihin sekä antaa nuorten kokeilla vapaaehtoistoimintaa osana opintoja. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen tukee nuorten hyvinvointia, vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja tarjoaa mahdollisuuden kartuttaa monipuolisesti erilaisia taitoja.

Suomalaisista 42 % ilmoittaa tekevänsä vapaaehtoistyötä. 15–24-vuotiaista nuorista mukana on vain 31 %. Noin neljännes nuorista sanoo, etteivät he tee vapaaehtoistyötä, koska kukaan ei ole pyytänyt heitä mukaan. Nuoret kaipaavat tietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja suoraa kannustusta lähteä mukaan.

Kursseilta oppia

Oppilaitoksissa järjestettävät vapaaehtoistoiminnan kurssit ovat hyvä keino tuoda vapaaehtoistoimintaa lähelle nuoria ja madaltaa kynnystä osallistua. Vapaaehtoistoiminta voi sisältyä myös eri oppiaineiden kuten historian, yhteiskuntaopin, uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen.

Vapaaehtoistoiminnassa kertyy runsaasti osaamista, josta on hyötyä erityisesti nuorille. Samanlaista osaamista voi olla vaikea hankkia koululuokassa. Osallistumalla vapaaehtoistoimintaan, nuori voi kokeilla eri aloja ja pohtia omia kiinnostuksen kohteitaan. Samalla vapaaehtoistoiminta kehittää työelämätaitoja ja ovet ensimmäiseen kesätyöpaikkaan voivat aueta hankitun osaamisen perusteella. Vapaaehtoistoiminnassa saadut onnistumisenkokemukset vahvistavat myös itseluottamusta ja uskoa omiin taitoihin.

Monet vapaaehtoistoiminnassa hankitut taidot osuvat yksiin oppilaitosten virallisten osaamistavoitteiden kanssa. Vapaaehtoistoiminnassa kertyneen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voikin parhaimmillaan vauhdittaa nuoren opintoja, kun vapaaehtoistoiminnassa kertynyt osaaminen tunnustetaan osaksi opintoja. Kertyneen osaamisen sanoittaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa ja nuori saattaa tarvita apua ja ohjausta oman osaamisen esilletuomiseen. Tässä oppilaitosten opettajilla ja opinto-ohjaajilla on tärkeä rooli.

 

Lähde: Kansalaisareena

Kansalaisareena on ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa ja vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Se luo edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan määrän lisäämiseksi ja laadun kehittämiseksi. Kansalaisareena parantaa vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta, monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja näkyvyyttä.

 

www.kansalaisareena.fi

Lisää uusi kommentti