Täyttä etuutta koskevien päätösten määrä nousi viime vuonna jopa 40 %. Nousu johtuu pääosin aktiivimallista, sillä työttömyys laski viime vuonna.

Aktiivimallin takia työttömyyskassan on tehtävä ansiopäivärahasta erillinen päätös entistä useammin. Ansiopäivärahapäätös tehtiin vuonna 2018 keskimäärin vajaassa kahdessa viikossa. Puolet päätöksistä tehtiin alle viikossa.

Osittaisen työllistymisen ajalta tehtävien päätösten määrä nousi vime vuonna 6 %. Tämä ohtuu osittaisen työnteon kasvusta, joka on jatkunut jo vuodesta 2012. Useampi kuin joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli viime vuonna osa-aika- tai keikkatyössä tai sivutoimisena yrittäjänä.

Työttömyyskassat maksavat jäsenilleen ansiopäiväraha työttömyyden aikana. Suomessa on 24 palkansaajien työttömyyskassaa ja kaksi työttömyyskassaa yrittäjille.

 

Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Lisää uusi kommentti