Työterveyshuollon sairaanhoidon suurkuluttajuus lisää todennäköisyyttä pitkiin sairauspoissaoloihin.

Työterveyshuollon palveluja paljon käyttävien todennäköisyys sairauspoissaoloihin on korkea vielä kaksi vuotta työterveyshuollossa käyntien vähenemisen jälkeen. Esimerkiksi mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat suuremman osan pitkistä sairauspoissaoloista palveluja paljon käyttävillä kuin muilla työterveyshuollon potilailla.

Tulokset käyvät ilmi tutkimuksesta, joka perustuu Pihlajalinna Työterveyden potilaskertomusaineistoon vuosilta 2014–2016. Tutkimuksessa palveluiden suurkuluttajiksi määriteltiin 10 prosenttia palveluita eniten käyttäneistä potilaista (vähintään kahdeksan käyntiä vuodessa).

Kolmen vuoden tutkimus

Tutkimuksessa verrattiin vain vuoden 2014 ja tutkimusjakson kaikkien kolmen vuoden aikana runsaasti palveluja käyttäviä potilaita muihin työterveyshuollon kävijöihin. Koko tutkimusaineisto koostui lähes kuudestakymmenestä tuhannesta potilaasta, joista pysyviä suurkuluttajia oli 0,9 prosenttia ja satunnaisia suurkuluttajia 4,1 prosenttia. Kolmena tutkimusvuonna pysyvillä suurkuluttajilla oli keskimäärin 140 sairauspoissaolopäivää.

Terveyspalveluiden runsasta käyttöä on tutkittu niin Suomessa kuin ulkomaillakin viime vuosina, koska suurkuluttajat käyttävät huomattavan osan terveydenhuollon resursseista.

– Tutkimus osoittaa, että sekä satunnaisilla että pysyvillä suurkuluttajilla on muita työterveyshuollon potilaita suurempi riski jäädä pitkälle sairauspoissaolojaksolle, tutkija Tiia Reho Tampereen yliopistosta sanoo.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluja paljon käyttävät potilaat tulisi tunnistaa vastaanotoilla, erityisesti heidän kärsiessään tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä. Suurkuluttajien ohjaus kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden pariin tulisi varmistaa ja etsiä työkykyä tukevia ratkaisuja jo ennen kuin pitkiä sairauspoissaolojaksoja kertyy.

 

Tampereen yliopiston, Pihlajalinnan ja Työterveys Wellamon yhteishanke Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi oli osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja STM:n koordinoimaa hanketta Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (2015-2018).

 

Lähde: Tampereen yliopisto 

 

 

Lisää uusi kommentti