Vihreät uudistaisi Suomen sosiaaliturvaa vastikkeettomalla ja verottomalla perustulolla, joka olisi suuruudeltaan 600 euroa. Perustulo yhdistäisi useita nykyisiä etuuksia.

Monen mielestä sosiaaliturvan pitäisi olla nykyistä yksinkertaisempi. Painetta uudistukseen aiheuttaa se, että työelämästä on tulossa pirstaleisempaa, työsuhteet lyhentyvät ja keikkatyöt yleistyvät.

Nykyjärjestelmä on liian byrokraattinen. Tällä hetkellä ihmisen on löydettävä monimutkaisesta järjestelmästä oikea tuki. Mikäli palvelut olisivat mukana perustulossa, omaan elämänhallintaan tai työllistymiseen saisi apua yhdestä puhelinnumerosta.

Vihreiden ratkaisu ongelmaan olisi siis vastikkeeton 600 euron perustulo, koska puolue näkee sen purkavan tehokkaasti byrokratiaa ja vähentävän köyhyyttä. Perustulo ei purkaisi eläkejärjestelmää. Se korvaisi työmarkkinatuen, peruspäivärahan, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, opintorahan, kotihoidon tuen ja toimeentulotuen perusosan. Vihreiden mallissa viimesijaisena tukena olisi lisäksi harkinnanvarainen lisä.

Perustuloon kytkettäisiin myös asumistuki, josta tulisi asumislisä. Lisä riippuisi oman asuinalueen vuokratasosta. Lapsilisiin tai ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan perustulo ei vaikuttaisi.

Seuraavan hallituksen tehtävänä olisikin yhdistää nykyiset perusturvaetuudet eli työmarkkinatuki sekä perus-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat yhdeksi perusturvaksi ja korottaa niiden tasoa 50 eurolla. Lisäksi on toteuttava perhevapaauudistus, tehtävä opintorahaan 33 prosentin tasokorotus ja parannettava yrittäjien perusturvaa. Suunnitellut sosiaaliturvan satsaukset maksaisivat puoluesihteeri Lasse Miettisen mukaan noin 500 miljoonaa euroa.

Perustulon varassa olisi helpompi liikkua esimerkiksi palkkatyön, apurahatyön, yrittäjyyden, keikkatyön, opiskelun ja perhe-elämän välillä. Perustulo tekisi työn vastaanottamisesta kannattavampaa kuin nykyisen aktiivimallin aikana. 

 

Lähde: Kaleva

Lisää uusi kommentti