Vuodenvaihteessa voimaan tullut Tulorekisteri velvoittaa kaikkia työnantajia tekemään ilmoituksen jokaisesta maksetusta palkasta reaaliajassa.

Tulorekisteri astui voimaan 1.1.2019. SuoraTyö tarjoaa tilapäisinä työnantajina ja keikkatyöläisten työllistäjinä toimiville mikroyrityksille ja kotitalouksille ilmaisen palkanmaksupalvelun, jolla voi hoitaa tulorekisteri-ilmoituksen automaattisesti.  Yhdellä ja samalla suoritteella SuoraTyön alustalla hoituvat kaikki muutkin palkanmaksuun liittyvät työnantajavelvoitteet. Näitä ovat muun muassa ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut sekä eläke- ja tapaturmavakuutukset.

Reaaliaikaiset tiedot

Työnantajan tulee vuoden 2019 alusta lähtien ilmoittaa kaikki maksamansa palkat Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Jokaisesta maksetusta palkasta annetaan oma ilmoituksensa. Jos työnantaja hoitaa palkanmaksun SuoraTyön digitaalisella alustalla verkossa, ilmoitus Tulorekisteriin menee automaattisesti.

Tilapäisellä työnantajalla tarkoitetaan yritystä tai kotitaloutta, joka maksaa puolen vuoden aikana palkkoja yhteensä alle 8 502 euroa. Tässä ryhmässä on runsaasti yksinyrittäjiä ja mikroyrityksiä sekä valtaosa palkkoja maksavista kotitalouksista.

SuoraTyö haluaa tukea suomalaista työtä ja tehdä työllistämisestä helppoa. Heidän mielestään tilapäisen työnantajan byrokratia ei saa lisääntyä Tulorekisterin myötä.  Palkanmaksun byrokratian helpottaminen voi parantaa pienten yritysten sekä kotitalouksen halua työllistää. Samalla pienennetään myös harmaantalouden riskiä.

Suomessa on vajaat 300 000 yritystä, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen työntekijän mikroyrityksiä. Näistä 260 000 mikroyrityksestä noin 170 000 on yksinyrittäjiä. He voisivat tilapäisillä työsuhteilla helpottaa omaa työkuormaansa ja siten lisätä myös työllisyyttä.

Muista kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä saa Suomessa yli 350 000 kotitaloutta, joista osa toimii itse työnantajana ja osa hankkii palvelun yrityksiltä. SuoraTyön palvelusta kotitaloudet saavat täydellisen raportin kotitalousvähennyksen ilmoittamiseen.

SuoraTyön alusta soveltuu ratkaisuksi myös niiden suurempien työnantajien käyttöön, joiden palkkasumma puolessa vuodessa ylittää 8 502 euroa ja joilla on velvollisuus tehdä työeläkesopimus työeläkeyhtiön kanssa. SuoraTyön alusta ei rajoitu pelkästään palkanmaksuun, vaan se soveltuu myös esimerkiksi suurempien yritysten henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Jo yli 200 kuntaa Suomessa käyttää SuoraTyön palvelua vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen.

Tutustu palveluun 

Lisää uusi kommentti