Oikotie Keikkatyöt tekee yhteistyötä SuoraTyön kanssa. Fennia toimii SuoraTyön kautta solmittujen keikkatyösopimusten työtapaturmavakuuttajana.

Vakuutukset ovat kaiken a ja o, kun puhutaan keikkatyöstä. Kaikilla kotitaloustyönantajien palkkaamilla työntekijöillä, kuten siivoojilla, remonttimiehillä ja lastenhoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla tulee olla vakuutukset kunnossa. Keikkatyöläisen ei tarvitse tästä huolehtia, sillä SuoraTyö.fi:n kautta tehdyissä keikkatyösopimuksissa vakuutukset kuuluvat kokonaispakettiin.

– Toiminnan lähtökohtana on, että kaikki työnantajan lakisääteiset keikkatyöläisen palkkaukseen liittyvät hallinnolliset velvollisuudet hoituvat helposti ja vaivattomasti SuoraTyön kautta, osastopäällikkö Leena Nurmilaukas Fenniasta sanoo.

Työnantajalla on palkanmaksuun liittyen velvollisuus tilittää ennakonpidätyksen lisäksi usealle taholle sosiaaliturvaan liittyviä maksuja, kuten tapaturma-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka SuoraTyö-mallissa hoituvat helposti.

– Tälle palvelulle on selvästi ollut kysyntää. Esimerkiksi lukuisat kunnat vähentävät hallinnollista työtaakkaa organisaatiossaan automatisoimalla SuoraTyön tuottaman palvelun avulla vammaisten henkilökohtaisten avustajien työsuhteiden järjestämisen, hän lisää.

On hyvä muistaa, että SuoraTyön toimintamalli perustuu pakollisesti vakuutettaviin työntekijöihin, eikä se toimi laskutuspalveluyrityksenä, jonka toimintalogiikka perustuu henkilöyrittäjiin (esim. freelancerit), jotka eivät kuulu pakollisen työtapaturmavakuuttamisen piiriin.

Työtapaturmavakuutuksen merkitys käytännössä

Työnantajien on otettava pakollinen työajan vakuutus työntekijöilleen, jos vuosittainen työntekijäkohtainen palkkasumma ylittää 1.200 euroa. Tapaturmalla tarkoitetaan työnteon yhteydessä sattunutta ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös ammattitaudit.

– Työtapaturmavakuutuksen turva on todella laaja ja kattava. Korvaukset maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella, eikä niissä ole korvauskattoa. Ansionmenetyskorvaus määräytyy vahingoittuneen vakiintuneen ansiotason mukaisesti. Maksettavista korvauksista ei voida sopia osapuolten kesken, Leena Nurmilaukas sanoo.

Korvaukset kattavat sairaanhoito-, tutkimus- ja muut kulut. Korvattavaan sairaanhoitoon kuuluvat tarpeellinen lääkärin määräämä hoito, lääkkeet, hoitotarvikkeet ja lääkinnällinen kuntoutus. Korvaus kattaa tarvittaessa myös kodinhoidosta aiheutuvat välttämättömät lisäkustannukset sekä vahinkotapahtuman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, piilolinssit, kuulokojeet ja muut vastaavat laitteet. Pidemmän työkyvyttömyyden tai kuoleman sattuessa turva kattaa tapaturma- ja perhe-eläkkeen.

On tärkeää, että vahingoittunut pääsee heti kyseiseen vammaan tai sairauteen erikoistuneen erikoislääkärin vastaanotolle. Siksi Fennialla on FenniaHoitaja-puhelinpalvelu, joka neuvoo ja ohjaa hoitoon tapaturman sattuessa joka päivä klo 7-23.

 

Lisää uusi kommentti