Keikkatyöläisen arkea ovat vaihtuvat työpaikat ja -yhteisöt. Joskus yhteiseen porukkaan pääseminen sujuu hetkessä, toisinaan se ottaa enemmän aikaa. Millaisia kokemuksia sinulla on?

Tampereen yliopiston tutkijoiden tuoreessa katsausartikkelissa todetaan, että ryhmän ulkopuolelle jättäminen vaikuttaa monin eri tavoin sosiaalisen tiedon käsittelyyn. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että muiden torjumaksi tuleminen parantaa hetkellisesti sosiaalisen tiedon käsittelyä. Hyljeksityksi tulleet henkilöt esimerkiksi muistavat sosiaalista tietoa erityisen hyvin. On myös havaittu, että ryhmän ulkopuolelle jätetyt erottelevat vertailuryhmiä paremmin esimerkiksi aidon hymyn niin sanotusta sosiaalisesta hymystä, ja ovat tarkempia puheäänen tunnesävyn tunnistamisessa.

Ulkopuolelle jättäminen vaikuttaa jopa havaintokynnyksiin. Kun tutkittaville on laboratoriokokeissa esitetty kasvokuvia niin, että kuvat ylittävät tietoisen havaintokynnyksen vain ajoittain, on tietoisuuteen noussut erityisen hyvin sellaisten henkilöiden kasvot, jotka ovat aiemmin hyljeksineet tutkittavia. Hyljeksintä vaikuttaa myös tarkkaavuuteen. Monissa laboratoriotutkimuksissa on todettu, että torjutuksi tulleilla on taipumus suunnata tarkkaavuus hymyileviin kasvoihin.

Hyljeksinnän on osoitettu myös vaikuttavan sosiaalisista ärsykkeistä tehtyihin arviointeihin ja tulkintoihin. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että hyljeksityksi tulleet ihmiset ovat arvioineet vieraita ihmisiä erityisen miellyttäviksi ja puoleensa vetäviksi. Tämä saattaa liittyä heidän tarpeeseensa muodostaa uusia ihmissuhteita. Toisaalta toisissa tutkimuksissa torjutuksi tulleet henkilöt ovat pitäneet muita vaikeasti lähestyttävinä tai uhkaavina. Tämä voi olla tapa suojautua uudelleen torjutuksi tulemiselta.

Väitöskirjatutkija Aleksi Syrjämäen mukaan tulevaisuudessa tulisikin selvittää sitä, mitkä psykologiset prosessit aiheuttavat nämä vaikutukset. Syrjämäen mukaan olisi muun muassa tärkeä tutkia tarkemmin, miten hyljeksintä vaikuttaa tarkkaavuuden suuntautumiseen, havaintotason ilmiöihin ja muistiprosesseihin. Aiheen tutkimus voisi tutkijoiden mukaan auttaa ymmärtämään, miksi jotkut ihmiset reagoivat voimakkaammin torjutuksi tulemiseen kuin toiset.

 

Lähde: Syrjämäki, A. H. & Hietanen, J. K. (2018). The effects of social exclusion on processing of social information – A cognitive psychology perspective. British Journal of Social Psychology. http://dx.doi.org/10.1111/BJSO.12299

Tampereen yliopisto
 

Kommentit

Työyhteisöstä syrjäytynyt

Keikka- ja pätkä töiden rinnalle voisi nostaa vielä pitkät työolosuhteista(mm sisäilma ongelmat) ja työn kuormittavuudest

Keikkatyöläinen kahdella alalla

Kahdella alalla teen keikkatyötä, toisessa nykyään hyvin epäsäännöllisesti, toisessa enemmän. Välillä päässyt heti työyhteisöön sisään jo pukuhuoneessa, välillä en yhtään ja tuntunut, että saanut idiootin leiman, kun olen pyytänyt apua, vaikka olisin tehnyt ensimmäistä vuoroa kyseisessä työkohteessa. Onneksi pääsääntöisesti apua saa hyvin ja helposti ja tauoilla on helppo jutella, mutta kyllähän ne huonot kokemukset jää parhaiten mieleen ja nakertaa itsetuntoa.

Lisää uusi kommentti