Palkan ja työttömyysturvan yhteensovittaminen helpottuu 1.4.2019 alkaen.

Henkilö ilmoittaa jatkossa työssäolostaan Kelaan normaalisti työttömyysajan ilmoituksessa, mutta työttömyysetuuden määrään työnteko vaikuttaa vasta sitten, kun palkka työstä on maksettu. Silloin kun työtön työnhakija yhdistää osa-aika- tai keikkatyön ja työttömyysetuuden, hänelle voidaan maksaa soviteltua työttömyysetuutta, jossa otetaan huomioon työstä saatu palkka. Palkkatietojen odottaminen on tähän asti aiheuttanut sovitellun työttömyysetuuden hakijalle viivettä ja epävarmuutta, koska etuutta ei ole voitu maksaa ennen kuin asiakas on toimittanut palkkalaskelman.

Helpotusta palkan ja työttömyysetuuden yhteensovitteluun

Lainmuutoksen myötä palkka sovitellaan työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja palkka maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäkuun työttömyysetuuden kanssa. Toukokuun työttömyysetuus maksetaan ilman viivästyksiä ja täytenä, mikäli toukokuussa ei ole muita sovittelussa huomioitavia tuloja.

Aiemmin esimerkiksi helmikuussa tehdyn osa-aikatyön palkka on soviteltu helmikuun työttömyysetuuden kanssa, vaikka palkka olisi maksettu vasta maaliskuun puolivälissä. Näin helmikuun työttömyysetuuden maksaminen on viivästynyt ja palkka on vaikuttanut etuuteen etukäteen.

1.4.2019 lakimuutos voimaan

Muutos tulee voimaan 1.4.2019 ja se koskee tuon päiväyksen jälkeiseltä ajalta maksettavaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Asiakkaan ei tarvitse olla muutoksen takia yhteydessä Kelaan. Silti pitää edelleen ilmoittaa työttömyysajan ilmoituksessa, jos on ollut töissä. Työssäoloaika tulee aina ilmoittaa, vaikka maksettu palkka jäisi alle työttömyysturvan suojaosan eli 300 euroa kuukaudessa.

Palkkakuitteja ei kuitenkaan tarvitse enää toimittaa Kelaan, sillä Kela saa tiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisteristä ei löydy riittävää tietoa maksetusta palkasta, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää tietoja erikseen.

Muut sovitellun työttömyysetuuden edellytykset säilyvät ennallaan. Sovitellun työttömyysetuuden suojaosa on jatkossakin 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 279 euroa, jos sovittelujakso on neljä viikkoa. Säännön mukaan jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä.

Viime vuonna soviteltua Kelan maksamaa soviteltua työttömyysetuutta sai 71 300 henkilöä, joka on 21 prosenttia kaikista etuuden saajista.

 

Lähde: Kela, Forssan lehti

Lisää uusi kommentti