Tuoreen kyselyn mukaan suurin osa pk-yrityksistä ei vielä tunne keikkatyön mahdollisuuksia.

Kyselyn mukaan 80 prosenttia pirkanmaalaisista pk-yrityksistä ei uskonut, että heillä olisi tarjota keikkatöitä lähitulevaisuudessa. Osa vastanneista yrityksistä oli kuitenkin halukas saamaan lisätietoa keikkatyöllistämisen käytännöistä.

Eniten mielenkiintoa löytyi poissaolojen tuuraamiseen sekä kausiluontoisiin tehtävien tarjoamiseen keikkaluonteisena.

Vaikeus löytää sopivia tekijöitä

Suurimpana esteenä tarjota keikkatyötä yritykset ilmoittivat tyypillisimmin yleisesti vaikeuden löytää sopivia tekijöitä. Esiin nousivat myös huonot aiemmat kokemukset työttömien työnhakijoiden asenteesta tehdä töitä. Myös perehdytykseen, erilaisiin lupiin ja aloitukseen liittyvät haasteet mainittiin merkittävänä keikkatyöllistämisen esteenä.

Yrityksillä on suuri huoli keikkatyöllistämisen tuomasta ylimääräisestä byrokratiasta ja velvoitteista. Kiireen keskellä ei pystytä suunnittelemaan työn uudelleenorganisoimista siten, että osan töistä voisi teettää esim. keikkatöinä.

Keikkatyö on noussut uutena työn tekemisen mallina esiin työttömien aktiivimallin myötä. Mallissa työtön työnhakija voi yhtenä vaihtoehtona osoittaa aktiivisuutensa tekemällä keikkatyötä joko 18 tuntia työsuhteessa tai ansaitsemalla 241 euroa yrittäjämäisesti vuosineljänneksellä.

 

Kyselytutkimuksen toteutti mobiilia keikkatyöpalvelua tarjoava Work Pilots Oy Tampereen kaupungin toimeksiannosta, ja se tehtiin helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyyn vastasi noin 450 pk-yrityksen edustajaa Pirkanmaalta.

Tutustu Oikotie Keikkatyöt -palveluun. Etsi töitä ja ilmoita itsesi keikkatyönhakijaksi.

Lisää uusi kommentti