Keikkatyötä teettäessään saa kotitalousvähennyksen, joka on merkittävä etu kotitaloudelle. Mutta kuka saa kotitalousvähennyksen silloin, jos remontti on tehty esimerkiksi kesämökillä ja mökin omistaa joku muu kuin sinä?

Jos henkilöllä on kesämökkiin tai asuntoon hallintaoikeus, hän saa kotitalousvähennyksen. Vähennyksen saaminen ei edellytä omistus- tai hallintaoikeutta. 

Mikä kotitalousvähennys?

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa vuodessa vuonna 2017. Vähennykseen liittyy 100 euron vuotuinen omavastuuosuus. 

Yritykseltä ostetusta työstä saa vähentää 50 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta vuonna 2017. Jos palkkaat henkilön työsuhteeseen, voit vähentää 20 % maksamastasi palkasta vuonna 2017 sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron enimmäisvähennyksen. Vähennysvaatimus kannattaa tehdä vain toiselle puolisolle, mikäli vähennyksen määrä jää alle 2 400 euron, jotta omavastuu vähennetään vain kerran. Puolisoille vähennys myönnetään siten kuin he ovat sitä verotuksessa pyytäneet.

Jos vähennystä vaatineen puolison verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää säädetyn enimmäismäärän, veroviranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista.

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa työ, joka on tehty vähennystä vaativan verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolison vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

 

Lähde: Verohallinto, Taloustaito

Kommentit

Tyhmienkysyjäkö

"Jos henkilöllä on kesämökkiin tai asuntoon hallintaoikeus, hän saa kotitalousvähennyksen. Vähennyksen saaminen ei edellytä omistus- tai hallintaoikeutta." Mitä tämä tarkoittaa? Jos hallintaoikeus on, vähennyksen voi saada, mutta hallintaoikeutta ei edellytetä?

Lisää uusi kommentti