Keikkatyö on yleistyvä tapa tehdä töitä. Sitä voi tehdä joko työntekijänä tai kevytyrittäjänä. Niin sanottu kevytyrittäjä on lain edessä yrittäjä ja vastaa omista vakuutuksistaan ja eläketurvastaan.

Oikotie Keikkatyöt tekee yhteistyötä SuoraTyön kanssa, joten kaikki lakisääteiset velvollisuudet hoituvat www.suoratyö.fi -palvelun kautta helposti ja nopeasti.

Kevytyrittäjyys on uudehko työllistymisen muoto esimerkiksi kuljetusalalla. Kevytyrittäjänä ammattikuljettaja työskentelee keikkaluontoisesti laskutuspalveluiden kautta jollekin yhtiölle. 

Onko keikkatyöläinen työntekijä vai yrittäjä?

Koska lainsäädäntö ei tunne termiä kevytyrittäjä, suuri kysymys onkin, onko laskutuspalvelun käyttäjä yrittäjä vai työntekijä? Jos esimerkiksi kuorma-autonkuljettaja ajaa työnantajan autolla, työnantajan työnjohdon alaisena, hän on työntekijä. Työtä voi tehdä keikkatyönä tai vakituisessa työsuhteessa.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikön Harri Hellsténin mukaan pitää tapauskohtaisesti katsoa, onko laskutuspalveluiden käyttäjä työntekijä vai yrittäjä. Jos on tilanne, jossa ainoastaan raha kiertää laskutuspalvelun kautta, silloin on kyse yrittäjästä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että yrittäjä on vastuussa oman sosiaaliturvansa järjestämisestä. Mikäli yrittäjällä on YEL-vakuutus, hänen tapaturmavakuutuksensa on vapaaehtoinen. 

Työnkuva murroksessa

Oma sosiaaliturva ja vastuukysymykset kannattaa selvittää tarkkaan ennen kevytyrittäjäksi ryhtymistä. Työnkuva on muutoksessa ja esimerkiksi Suomen Yrittäjät suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti keikkatyöhön ja laskutuspalveluihin. Se helpottaa yritystoiminnan byrokratiaa. On hyvä, että on erilaisia malleja, joissa toimeentulon pystyy kätevästi hankkimaan eri töitä tekemällä. Eri tulolähteiden yhdistely on jatkossa yhä yleisempää. 

Eläketurvakeskuksen tilaston mukaan viime vuonna laskutuspalveluja käyttäneitä TyEL-vakuutettuja henkilöitä oli reilut 16 000. Vuoden 2017 toukokuussa kevytyrittäjät siirtyivät yrittäjän eläkelain eli YEL-vakuuttamisen piiriin.

Lähde: Yle

 

Lisää uusi kommentti