EK:n huhtikuussa 2018 tekemässä Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset kuvaavat suhdannenousun jatkuneen alkuvuonna.

Yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat yleisesti suotuisat. Suhdannekuvan arvioidaan kirkastuvan jonkin verran seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tämänhetkisen tilanteen arvioidaan olevan kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä parempi. Rekrytointiongelmat ovat kuitenkin kärjistyneet.

Yleisiä suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli teollisuudessa tasolla +18 (tammikuussa +17). Rakentamisessa tilanteen odotetaan pysyvän lähes ennallaan, ja saldoluku on -2 (tammikuussa +4). Palvelualojen näkymät nousivat +17 pisteeseen (tammikuussa +15).

Yritysten tuotannon ja myynnin kasvu on yleisesti jatkunut. Palveluissa vauhti jäi hieman odotuksia hitaammaksi. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä on edelleen kasvanut. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan melko ripeänä, ja odotukset myös kolmannelle vuosineljännekselle ovat hyvät.

Tilauskanta on teollisuudessa kasvanut. Myös rakentamisessa tilauskanta koheni yli tavanomaisen. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on noussut korkeaksi, sillä 88 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täysin hyödynnettynä.

 

Lähde: EK

Lisää uusi kommentti