Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutus näyttää jääneen vähäiseksi. Työttömyysturvan leikkurin aktivoivaa vaikutusta on seurattu vuoden alusta 2018 lähtien.

Kelan tuoreiden tietojen mukaan vain 13 % Kelan työttömyysetuuksia saaneista henkilöistä, jotka eivät huhti-kesäkuussa 2018 täyttäneet aktiivisuusedellytystä, täyttivät ehdot heinä-syyskuun 2018 tarkastelujaksolla. Tätä edelliseltä jaksolta osuus oli 12,5 %, eli muutos on hyvin vähäinen.

Kelan ja Finanssivalvonnan tuoreiden lukujen mukaan aktiivimallin vuoksi alennettua työttömyysetuutta saaneiden määrä kasvoi heinä-syyskuussa 2018 eli yhteensä noin 158 000 työttömään huhti-kesäkuun noin 151 000:sta.

Alennettua työttömyysturvaa saaneiden määrä kasvoi 36 %:sta 39 %:iin työttömyysetuuden saajista. Aktiivimalli onkin laskenut erityisesti iäkkäiden työttömien  etuuksien tasoa.

 

 

Lähde: Kela, Finanssivalvonta.

Lisää uusi kommentti