Kelan maksamaa työttömyysetuutta alennetaan aktiivimallin takia useammin miehillä ja iäkkäillä useammin kuin nuorilla ja naisilla.

Kela maksoi alennettua työttömyysetuutta huhtikuussa 2018 yhteensä 68 332 henkilölle. Heistä 60 % oli miehiä. Miesten osuus kaikista etuuden saajista oli 53 %.

Alennettua etuutta saaneista 37 % oli 50 vuotta täyttäneitä. Kaikista Kelan työttömyysetuuksien saajista yli 50-vuotiaita on 27 %.

Kelan tilastotietokannassa Kelastossa on julkaistu huhtikuun tilastot työttömyysetuuksista. Nyt tiedot saa myös etuuden alentamisesta. Kelastosta näkee myös tietoja alueiden, iän ja sukupuolen mukaan eriteltynä.

Monille ensimmäinen alennetun etuuden maksu maksetaan toukokuussa 2018, joten huhtikuun tilasto ei ole vielä kattava. Toukokuun tilasto julkaistaan Kelastossa 21.6.18.

Milloin aktiivisuusehto täyttyy?

Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Tammi-maaliskuussa 2018 arviolta 176 846 henkilöä sai Kelasta työttömyysturvaa koko tarkastelujakson ajan, 4 894 henkilöltä ei edellytetty aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. 171 952 henkilön osalta tarkistetaan, täyttyikö aktiivisuusehto. Heistä 89 991 henkilöä (52,3 %) täyttää aktiivisuusehdon,  67 641:llä oli työ- tai yritystoiminnan tuloja ja 26 432 oli työllistymistä edistävässä palvelussa.

 

Lähde: Kela

 

Lisää uusi kommentti