1.1.2018 voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli puhuttaa. Miten se vaikuttaa keikkatyöläisen arkeen?

Aktiivimalli ja kotitalousvähennys ovat hyvä kombo kannustamaan kotitalouksia ja yrityksiä keikkatyöläisen palkkaamiseen. Kodeista löytyy useita pieniä töitä, joihin voi palkata apua. Kotitalousvähennys toimii tässä hyvänä lisäkannustimena.

Luulo byrokratiasta on usein esteenä työntekijän palkkaamiselle kotitalouksiin. Tämä velvoitteiden monimutkaisuus oli alkusysäys SuoraTyö.fi-palvelun kehittämiselle. Oikotie Keikkatyöt  -palvelu tekee yhteistyötä SuoraTyö.fi:n kanssa.

Aktiivimalli – osa ajattelutavan muutosta

Aktiivimalli on valtiohallinnolta ensimmäinen konkreettinen toimenpide, jossa murretaan perinteistä työllinen-työtön -asetelmaa. Ei voida kuitenkaan vaatia, että ajatusmaailma työn keikkaistumista kohti muuttuu vain työntekijöiden puolelta.

Ajattelutavan on muututtava läpi koko yhteiskunnan. Eniten aktiivisuutta vaaditaan nyt päättäjiltämme. Valtionhallinnon on aktiivisesti jatkettava ponnisteluja keikkatyön tekemisen ja teettämisen kynnysten purkamiseksi.

Työmarkkinoilla sekä etuusjärjestelmissä on vielä paljon jäykkyyksiä, jotka vaikuttavat työn tekemisen ja tarjoamisen kannustimiin. Myös työn teettämisen tulee olla mielekästä.

Puolet aktiivimallin tavoitteesta pienillä keikkatöillä

Suomessa oli vuoden 2016 lopussa runsaat miljoona asuttua omakotitaloa ja puoli miljoonaa kesämökkiä. Kotitalousvähennystä saa noin 400 000 kotitaloutta. Jos näistä jokainen aktivoituisi työllistämään vuodessa kahden työpäivän verran eli 16 tuntia (mikä tekee reilun tunnin verran kuukaudessa), syntyisi Suomeen 6,4 miljoonaa tuntia uutta työtä. Se vastaa noin 3500 henkilötyövuotta.

Uudet työpaikat ovat syntyneet viime vuosina pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Suomessa on noin vajaat 300 000 alle 50 työntekijän yritystä. Jos näistä puolet aktivoituisi työllistämään 40 tuntia eli viikon verran vuodessa, syntyisi 5,6 miljoonaa tuntia uutta työtä, mikä vastaa noin 3 000 henkilötyövuotta. Tämä tarkoittaisi puolen päivän verran kuukaudessa 10 kuukauden aikana.

Aktiivimallin sanotaan tuottavan 5 000 – 12 000 henkilötyövuotta. Edellä mainitulla tavalla tuosta maksimista toteutuisi jo puolet.

Keikkatyöt osana aktiivimallia

SuoraTyön omista tilastoista on nähtävissä, kuinka tehokkaasti lyhyetkin keikkatyöt johtavat usein uusiin keikkatöihin ja parhaassa tapauksessa säännölliseen työskentelyyn. Lyhytkin työ tarjoaa työtä hakevalle rahallisen korvauksen lisäksi myös mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan rakentamiseen.

Työmarkkinat ovat murroksessa. Globaali megatrendi on, että ansainta joudutaan yhä useammin rakentamaan erilaisista tulovirroista. Aktivoitumista kysytään nyt kaikilta.

 

Lähde: SuoraTyö Oy:n toimitusjohtaja Jani Laatikaisen blogiteksti
 

 

 

Lisää uusi kommentti