Palvelusihteerin sijaisuus ikäihmisten palveluihi, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 28.6.2024
  • Hae viimeistään 19.7.2024
  • Palkkaus: 2477,43€/kk
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Etsimme Hämeenlinnan ikäihmisten palveluihin virkasuhteeseen palvelusihteeriä perhevapaan sijaisuuteen ajalle 1.8.24 - 30.4.2025.

Palvelusihteerin työtehtäviin kuuluu mm. asiakkaiden maksupäätösten tekeminen, asiakaslaskutus, palkkoihin ja palkkioihin liittyvät tehtävät, sekä ostolaskujen käsittely. Palvelusihteerin työhön kuuluu myös asiakaspalvelua ja neuvontaa, työprosessien kehittämiseen liittyviä tehtäviä, sekä yleisiä toimistotehtäviä.

Virka sijoittuu Hämeenlinnan alueelle. Pääasiallisesta työskentelypisteestä sovitaan yhdessä virkaan valitun kanssa. Työtä on mahdollista tehdä hybridimallilla, osin etänä ja toimistolla. Työ on itsenäistä, mutta kollegojen kanssa työskennellään tiiviissä yhteistyössä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ammatillinen peruskoulutus, esim. merkonomin tutkinto.

Haemme palvelusihteerin tehtävään positiivisen ja joustavan asenteen sekä hyvät tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot omaavaa henkilöä. Tehtävässä edellytetään tarkkaa ja huolellista työotetta, järjestelmällisyyttä sekä paineensietokykyä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta monipuolisista toimisto- ja taloushallinnon tehtävistä, sekä kykyä sopeutua vaihteleviin tehtäviin. Tehtävä vaatii hyvää tietoteknistä osaamista ja luemme eduksi tuntemuksen julkisista sote-palveluista.

Työpaikan osoite on Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna.

Oma Hämeellä on käytössä laajalti työsuhde-etuja:
-Lounasetu
-Työmatkaetu
-Kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntaetu Epassi Flex
-Työterveys Terveystalossa
-Ilmainen pysäköinti
Määräaikaisessa virkasuhteessa edut määräytyvät suhteen pituuden mukaisesti.

Tehtäväkohtainen palkka on 2477,43 €/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme kokemukseen perustuvaa lisää, jonka määrä voi olla 3 % tai 8 %. Kokemuslisän perusteella määräytyvät myös lomapäivien kertymä. Työaika on 36,25 tuntia viikossa. Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät HYVTES:n tai SOTE-sopimuksen mukaan. Koeaika on neljä kuukautta.

Välittömässä potilas- ja asiakastyössä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa ja ja 55 §:n mukaista hengityselinten tuberkuloosia koskevaa selvitystä. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan valintapäätöksen saatuaan määräajassa. Me Oma Hämeessä haluamme tukea tieteellisen tutkimustyön tekemistä myöntämällä palkallisia vapaita väitöskirjan tai ylemmän korkeakoulututkinnon tekemiseen. Edistämme strategiamme mukaisesti henkilöstömme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta https://www.kuntarekry.fi/tyoavain/611056/fi_FI