Ulosottoylitarkastaja (lakimiestehtävä), virkasuh, Ulosottolaitos
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 20.6.2024
  • Hae viimeistään 7.8.2024
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Ulosottoylitarkastajalle kuuluvat ne tehtävät, jotka kihlakunnanvouti hänelle määrää. Ulosottoylitarkastaja vastaa itsenäisesti hänen hoidettavakseen annettujen täytäntöönpanotehtävien kokonaisuudesta.

Erityistäytäntöönpanon täytäntöönpanotehtävät ovat pääosin sellaisia, joiden hoitaminen edellyttää laajojen velallisselvitysten tekemistä sekä suurta työmäärää. Täytäntöönpanotehtävien hoitoon liittyy usein yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Varsinaisten täytäntöönpanotehtävien lisäksi ulosottoylitarkastajan tehtäviin kuuluvat muun muassa ulosottoasioissa annettavien lausuntojen ja vastaavien oikeudellisten asiakirjojen valmistelu sekä oikeudelliset neuvonta- ja koulutustehtävät.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta https://valtiolle.fi/tyoavain/5948/fi_FI