Varhaiskasvatuksen opettaja, Jaarlin Päiväkodit Oy
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2024
  • Hae viimeistään 30.7.2024
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Jaarlin Päiväkodit JAP on yli 70 hengen iloinen työyhteisö, jossa arvostetaan avoimuutta, työn imua ja aktiivisuutta. Japin yksiköitä on Hämeenlinnassa viisi: Poltinaholla, Aulangolla, Tarvasmäessä, Ojoisilla ja keskustassa. Hakija voi esittää toiveensa työpaikan sijainnista.

JAP on liikunta- ja luontopainotteinen päiväkoti, jossa lasten kanssa käytetään myös vieraita kieliä leikinomaisesti. Lapsille järjestetään päivittäin mahdollisuuksia liikkumiseen ja ohjattuun toimintaan. Lasten leikkiä havainnoidaan rikastaen ja kehittäen sitä yhdessä lasten kanssa. Lasten kanssa retkeillään paljon LK-periaatteella "Luonnossa kotonaan, ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden." Olennaisinta meille on asiakaslähtöinen työskentelytapa lasten ja heidän vanhempiensa kanssa sekä pienryhmissä hoitaminen, kasvattaminen ja opettaminen koko lapsen päivän ajan.

Haemme nyt joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajaa ja esiopetuksen opettajaa. Kykenemme joustamaan työn sisällössä, työajoissa ja työtuntimäärissä hakijan oma elämäntilanne huomioiden. Tarjoamme uudenlaisiakin mahdollisuuksia toteuttaa varhaiskasvatusta tai esiopetusta: Japissa kukin saa käyttää omia vahvuuksiaan ja luovuuttaan. Työ on tiimityötä ja olennaista on avoin ilmapiiri, jossa haastavatkin asiat voidaan selvittää. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja jokainen on myös vastuussa työn sujumisesta iloisesti yhteistyössä huomioiden lapset, perheet ja kollegat.

Edellytämme opettajalta yhteistyötaitoja ja kykyä tehdä nopeitakin ratkaisuja arjessa. Opettajan vastuulla on suunnitella ja organisoida ryhmän toiminta siten, että päivät toteutuvat kiireettömästi sekä pedagogisesti ja didaktisesti laadukkaasti. Toiminnan jakaminen pienryhmiin on olennaista, oppimisessa korostuvat menetelminä leikki ja toiminnallisuus.

Jos olet valmis vastuuseen ja haluat toteuttaa lapsilähtöistä jokaisen lapsen huomioivaa varhaiskasvatusta, ota yhteyttä jo tänään. Täytämme paikat sopivan henkilön löydettyämme.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta mailto:sari@jappi.fi