Sosiaalityöntekijä perhesosiaalityö Forssa, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2024
  • Hae viimeistään 17.7.2024
  • Palkkaus: 4076,28€/kk
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Etsimme sosiaalityöntekijää perhesosiaalityöhön Forssan seudulle Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vakituiseen virkaan.

Perhesosiaalityössä käsitellään lastensuojeluilmoituksia ja tehdään sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia. Työhösi kuuluu myös sosiaalihuoltolain mukaisten päätösten tekeminen ja valmistelu sekä jonkin verran asiakasperheidemme toimeentulotukipäätösten tekoa. Perhesosiaalityön perusajatuksena on tukea asiakkaana olevien lapsiperheiden arjen sujumista sekä yhdessä perheenjäsenten kanssa ratkoa aikuisten ja lasten elämään liittyviä ongelmatilanteita. Keskeistä on asiakkaan oman elämänhallinnan ja osallisuuden vahvistuminen.
Perhesosiaalityössä työskennellään sosiaalihuoltolain puitteissa ja perheen tarvitessa lastensuojelun palveluita, perhe siirtyy lastensuojelun asiakkaaksi.

Lähimmät tiimikaverisi ovat sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät sekä lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät.
Tukenasi on myös koko sosiaalisen tuen palveluiden tiimi. Yhteistyö muiden perhekeskuksen toimijoiden kanssa on monipuolista ja joustavaa. Vuoden 2024 aikana tulemme järjestäytymään vahvemmin monialaisiksi tiimeiksi sekä vahvistamaan rakenteita monialaiseen työhön koko perhekeskusverkoston kesken.

Kelpoisuusehtona on laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Eduksi katsomme hyvän kokemuksen lapsiperheiden parissa työskentelystä. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää enintään vuodeksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu. Ammattiin opiskelevaksi henkilöksi katsotaan sosiaalityöntekijän tutkintoa suorittava henkilö, joka on läsnä olevana opiskelijana siinä yliopistossa, josta hän valmistuu sosiaalityöntekijäksi.

Odotamme sinulta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä toimia moniammatillisessa tiimissä sekä itsenäistä työotetta. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä ja joustavaa mieltä. Hyvinvointialueen aloitettua toimintansa vuoden vaihteessa on sinulla mahdollisuus tulla mukaan kehittämään Oma Hämeen perhesosiaalityötä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.

Työntekijöillämme on sovitusti mahdollisuus tehdä etätöitä ja julkisilla kuljettaessa työmatkoilla työskentelyn pystyy sisällyttämään työaikaan. Vakituinen toimipiste sijaitsee Forssan sairaalan II-kerroksessa, Urheilukentänkatu 9, Forssa.

Oma Hämeellä on käytössä laajalti työsuhde-etuja: - Lounasetu - Työmatkaetu - Kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntaetu Epassi Flex - Työterveys Terveystalossa -ilmainen pysäköinti

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote määräajassa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan valintapäätöksen saatuaan määräajassa.
Tehtäväkohtainen palkka on 4076,28 €/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme kokemukseen perustuvaa lisää, jonka määrä voi olla 3 % tai 8 %. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa ja 55 §:n mukaista hengityselinten tuberkuloosia koskevaa selvitystä.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta https://www.kuntarekry.fi/tyoavain/609242/fi_FI