Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Jyväskylän kaupunki
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 3.6.2024
  • Hae viimeistään 12.8.2024
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatusta ja esiopetusta antavat päiväkodit ja perhepäivähoitajat sekä kerhot ja perhepuistot. Lasten ja perheiden kaupunkina meille rakentuu jatkuvasti uusia päiväkoteja ja päiväkotikouluja. Kehitämme palvelua ja pedagogiikkaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita sekä uusia opetussuunnitelmia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Meille lasten ja perheiden osallisuus on tärkeä asia. Jyväskylän laajan koulutustarjonnan ansiosta meillä on osaava ja pätevä henkilökunta.

Nyt haemme positiivisen työotteen omaavaa kasvatusalan ammattilaista

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAKSI

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sekä määräaikaisiin tehtäviin.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee toimintayksikkönsä varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan asiantuntijana esimiesalueella päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhotoiminnassa. Hän arvioi, suunnittelee ja kehittää pedagogisia toimintatapoja lasten yksilöllisten kehitystarpeiden ja ajantasaisen pedagogisen tiedon mukaisesti sekä työskentelee yhdessä alueen työtiimien ja vanhempien kanssa. Tehtävänä on myös konsultoida toimintayksikön työntekijöitä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintatapojen vahvistumiseksi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu koko työyhteisön ammattitaidon ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja työssä painottuu yhteistyö päiväkodin johtajan kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja koordinoi monialaista yhteistyötä esimiesalueella ja työskentelee alueen monialaisen tiimin sekä nivelvaiheen toimijoiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on varhaiskasvatuslain 540/2018 30§:n mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (joista säädetään valtioneuvoston asetuksella) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaineena on erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Lisäksi hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta lapsilähtöisten toimintatapojen, tulevaisuuden varhaiskasvatuksen ja jaetun johtajuuden kehittämiseen.

Tehtävien tarkka määrä ja sijoituspaikat selviävät rekrytoinnin edetessä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Hakemuksia käydään läpi ja haastatteluja toteutetaan jo hakuajalla. Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävässä on on koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta https://www.kuntarekry.fi/tyoavain/JYV-54-430-24/fi_FI