Assistent inom småbarnspedagogik, viss tid, Helsingin kaupunki
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 31.5.2024
  • Hae viimeistään 31.7.2024
  • Palkkaus: 2136,74€/kk
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Vill du stödja barn under dagen och hjälpa dem att bli en del av barngruppen? Vi söker assistenter inom småbarnspedagogik till olika vikariat på daghem eller förskolor runtom i Helsingfors.

Som assistent assisterar du antingen ett enskilt barn eller en grupp barn som har behov av stöd. I ditt arbete främjar du barnets förmåga att klara sig på egen hand och sociala samspel i daghemmets vardag. Genom positiv och uppmuntrande interaktion stödjer du utvecklingen av barnets egen identitet och självförtroende samt stöttar barnet i att vara en aktiv medlem i gruppen. Tillsammans med teamet deltar du i att planera, förverkliga och utveckla verksamheten, särskilt stöd och habilitering i barngruppen. Du samarbetar också med vårdnadshavare.

Du är den assistenten vi söker om att arbeta med barn som behöver stöd är något som tilltalar dig. Du har goda interaktionsförmågor och använder vid behov även alternativa kommunikationsmetoder, såsom bildkort. I det här arbetet är det fördelaktigt om du är tålmodig och en engagerad medarbetare.

Hur går det till?

Lämna in en ansökan och berätta dina önskemål - vi kontaktar dig och kartlägger ditt nuvarande läge

Delta på intervju, berätta om dina kunskaper och vad som motiverar dig i arbete

För en lämplig arbetssökande föreslår vi de jobbplatser som motsvarar bäst arbetssökandes önskemål och behov.

Daghemsföreståndare kallar dig in på en träff och gör rekryteringsbeslutet

Anställningstiden för vikariaten är enligt daghemmens behov och även dina önskemål gällande anställnigstiden beaktas. Längden på anställningsförhållande är minst två månader. Vi intervjuar och väljer kandidater för uppgifterna redan under ansökningstiden, därmed kan situationen med öppna vikariat förändras.

Du kan bekanta dig med Helsingfors stads förskolor i olika områden här: https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik/smabarnspedagogik-pa-daghem/sok-kommunala-daghem

Lämna in din ansökan och kom med! För oss är varje dag viktigast i världen!

I Helsingfors erbjuder vi dig mångsidiga personalförmåner:

Bidrag på kostnader för kollektivtrafiken: upp till 300 euro per år

Förmåner och bidrag på kostnader för stadscyklar, museer, teater, motion och fritidshobbyn

Möjlighet till kompletterande utbildningar

Bankliknande personalkassa

Helsingfors stads belöningssystem möjliggör belöning av en god arbetsprestation med en engångspremie

Stadens många personalklubbar

Stora Iglo i Kallviksfjärden: personalens egen ö för rekreation

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, annan lämplig utbildning eller erfarenheter av att jobba med barn räknas som merit. Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002), samt utredning om hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos i andningsorganen (Lag om smittsamma sjukdomar § 55). Goda kunskaper i svenska.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta https://www.hel.fi/fi/avoimet-tyopaikat/avoimet-tyopaikat/KASKO-04-288-24