Ympäristönsuojelupäällikkö, Bakelite Oy
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 8.5.2024
  • Ilmoitus on toistaiseksi voimassa
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Bakelite Synthetics on kehittymässä seuraavan sukupolven kemianteollisuuden yritykseksi. Maailmanlaajuinen läsnäolomme ja rikas historiamme, joka ulottuu vuoteen 1907, perustuu syvälle tieteen ja uteliaisuuden rajattomiin mahdollisuuksiin.
Nykyään tuotteemme ovat lähes aina muutaman metrin päässä junista ja lentokoneista jokapäiväisiin kotitaloustarvikkeisiin. Innovoimme jatkuvasti tuhansia tuotteita ympäri maailmaa ja sitoudumme samalla kestävyyteen ja ympäristönsuojeluun. Etsimme lahjakkaita ja intohimoisia ihmisiä auttamaan meitä luomaan tätä tulevaisuutta ja tuotteita, jotka muuttavat maailmaa jatkossakin. Jos olet utelias, luova ja haluat vaikuttaa, sinun kannattaa harkita liittymistä tiimiimme.

Vahvistaaksemme ja tukeaksemme Kiteellä (Puhos) sijaitsevan toimipaikkamme EH&S-osaston tiimiä etsimme kokoaikaiseen työsuhteeseen pätevää ja sitoutunutta henkilöä

EHS Manager Finland

aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen.

Työtehtävät::

Suomen työmaan EHS-päällikkönä varmistat, että työmaalla noudatetaan määräyksiä ja lupaehtoja.
Toimia terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden edustajana sekä paikallisesti että kansainvälisesti yrityksessä ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
Noudattaa kaikkia yritykseen sovellettavia säännöksiä ajallaan ja laadullisesti.
Noudattaa yrityksen standardeja.
Olla ajan tasalla uusimmista yritykseen sovellettavista säädöksistä.
Määritellä ja ylläpitää EHS-hallintajärjestelmää, jolla valvotaan kaikkia mahdollisia prosessien ja tuotteiden vaihteluita.
Kehittää turvallisuus- ja ympäristökulttuuri, johon jokainen työntekijä pyrkii sitoutumaan.
Luoda jatkuva parantaminen altistumisen, riskien ja onnettomuuksien tai vaaratilanteiden mahdollisuuden minimoimiseksi.
Lisätään omistajuuden tunnetta ja teknistä tietämystä asiaan liittyvistä aloista.
Määritellään turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyvissä asioissa koulutussuunnitelma riippuvaisille sekä epäsuorille henkilöille.
Selkeä ja asianmukainen dokumentointijärjestelmä. Vastaa siitä, että dokumentaatio on saatavilla ajoissa.
Määritellä ajan mittaan ylläpidettävä järjestelmä muutosten ja/tai riskitöiden hallintaa varten ja varmistaa sen noudattaminen.
Vastaa asianmukaisesta SDS-dokumentaatiosta.

Olennaiset toiminnot:

Ylläpitää turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmää.
Määritellään EHS:n parantamissuunnitelma.
Onnettomuuksien ja tapaturmien tutkinta ja korjaavien/ennaltaehkäisevien toimenpiteiden laatiminen. Monien osastojen osallistuminen.
Mahdollisten vaarojen tunnistaminen ja arviointi, riskien minimointi ja korjaavien/ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen.
Tiedottaminen tehtaanjohtajalle poikkeamatapauksissa (turvallisuus, ympäristö, laki).
Arvioidaan riskialttiita töitä tai epätyypillisiä tai poikkeuksellisia tilanteita.
Turvallisuus- tai ympäristötoimenpiteiden vaihtoehtojen esittäminen yhteistyössä muiden osastojen kanssa.
Ylläpitää asiaankuuluvaa MOC-ohjelmaa ja tehdä yhteistyötä prosessiturvallisuutta tukevan osaston kanssa (HAZOPit).
Tunnistaa EHS:n osalta sovellettava lainsäädäntö ja suunnitella sen täytäntöönpano.
Yrityksen politiikan ja standardien täytäntöönpano ja ylläpito. Koordinointi muiden osastojen osalta.
Osallistuminen asiaankuuluviin sisäisiin, yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin kokouksiin.
Tietojen raportointi asianomaisille EHS-viranomaisille.
ISO14001- ja ISO9001-hallintajärjestelmien ylläpito.
Tehtaan vierailut, havainnointi ja turvallisuusvalvonta sekä osallistuminen tehtaiden eri kokouksiin.
Yhteistyö Euroopan EHS-johtajan kanssa sen varmistamiseksi, että johtamisjärjestelmä on yhtiön standardien mukainen.
Turvallisuus-, terveys- ja ympäristökulttuurin toteuttaminen tehtaalla yhtiön standardien mukaisesti.
Teknisen tuen antaminen ja panoksen antaminen ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymyksiin liittyvissä pääomahankkeissa.

Koulutus- ja ammattitaitovaatimukset::

Odotamme, että sinulla on insinöörin, kemian, ympäristö- tai työterveystieteen tai vastaava tutkinto.
Sinulla on vähintään 5-10 vuoden kokemus EHS-alalta.
Sinulla on vahva tietämys ympäristö- ja turvallisuussäännöksistä ja sinulla on vahvat johtamis-, koulutus-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot.
Kansallinen ja kansainvälinen työympäristömme edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä verkostoitua ja vaikuttaa maailmanlaajuisesti.
Matkustat säännöllisesti yhtiön muihin toimintoihin ensisijaisesti vastuualueellasi.

Vastuuvapauslauseke: Emme hyväksy rekrytointitoimistojen pyytämätöntä apua tätä avointa työpaikkaa varten. Pyydämme, että pidättäydyt soittamasta tai lähettämästä sähköpostia kenellekään työntekijälle tätä paikkaa koskien. Kaikki ansioluettelot, jotka rekrytointitoimistot ovat lähettäneet sähköpostitse, internetin kautta tai muulla tavalla ja/tai menetelmällä yhtiön työntekijälle ilman voimassa olevaa kirjallista sopimusta rekrytointitoimiston kanssa tätä paikkaa varten, katsotaan yhtiön yksinomaiseksi omaisuudeksi, eikä mitään korvausta makseta, jos yhtiö palkkaa hakijan pyytämättömän suosituksen tai muunlaisen suosituksen seurauksena

EHS Manager Finland
at first on a temporary basis.

Job Objective:

Be the representative of Health, Safety and Environment, both locally and internationally in the company and with the competent authorities.
Comply with all regulations applicable to the company in time and quality.
Comply with the company's standards.
To be up to date with the latest regulations applicable to the company.
Define and maintain an EHS management system to control all possible variations in processes and products.
Develop a safety and environmental culture that seeks the commitment of each employee.
Establish continuous improvement to minimize exposure, risk and possibility of accidents or incidents.
Increase the sense of ownership and technical knowledge of the related areas.
Define a training plan for the people who depend on it as well as indirect people in safety, health and environmental issues.
Have a clear and orderly documentation system. Responsible for ensuring that documentation is available on time.
Define a system maintained over time for managing changes and/or risk works and ensure its compliance.
Responsible for the correct SDS documentation

.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta mailto:recruiting.germany@bakelite.com