Laborantteja, Keliber-litiumhanke, Keliber Oy
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 16.4.2024
  • Hae viimeistään 30.6.2024
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Haluatko tarttua ainutlaatuiseen tilaisuuteen ja tulla luomaan uuden sukupolven suomalaista teollisuutta? Tuotannon käynnistymisen lähestyessä etsimme kasvavaan joukkoomme

LABORANTTEJA

perustamaan tuotantoketjua palvelevat analyysipalvelut Kokkolaan ja Kaustiselle rakennettaviin laboratorioihin. Projektissa pääset osaksi laboratoriotiimiä suunnittelemaan ja toteuttamaan laitteiden käyttöönottoa sekä laatimaan käytäntöjä ja ohjeistuksia. Tuotannon käynnistyttyä tehtävänä on laboratorioanalyysien tuottaminen ja raportointi sekä laitteiden ja ohjeiden ylläpito.

Projektivaiheen työtehtäviä yhdessä laboratorioinsinöörin ja kemistin kanssa ovat

menetelmien testaus, kehitys sekä laitteiden käyttöönotto
laboratorion käytäntöjen suunnittelu ja toimeenpano
menetelmäohjeiden laatiminen
osaamisen syventäminen, uuden oppiminen ja kouluttautuminen eri laitetekniikoihin
LIMS-järjestelmän käyttöönotto ja testaus.

Tuotannon käynnistyttyä tehtäviisi kuuluu mm.

prosessi-, lopputuote- ja ympäristöanalyysien suorittaminen
laitteiden ylläpito- ja kalibrointitoimet
menetelmäohjeiden päivitykset ja tarkastukset
menetelmänkehitystyö yhdessä kemistin ja insinöörin kanssa
tulosten raportointi LIMS-järjestelmään
osaamisen kehittäminen ja ylläpito
kommunikointi eri sidosryhmien kanssa
laboratorion siisteyden ja järjestyksen ylläpito.

Odotamme sinulta

laborantin tutkintoa
sujuvaa suomen kielen sekä hyvää englannin kielen taitoa
turvallista työotetta, vastuullisuutta sekä paineensietokykyä
kykyä hahmottaa isojakin kokonaisuuksia
oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä priorisoida
osaamista laboratorion yleisimmistä laitetekniikoista sekä laadunvarmistus- ja kalibrointikäytännöistä
ahkeraa työotetta, hyviä sosiaalisia taitoja sekä kykyä työskennellä tiimin jäsenenä
ajokorttia
mahdollisuutta 3-vuorotyöhön tuotannon alkaessa.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, hyvät työsuhde-edut sekä erinomaiset mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti osana kunnianhimoista ja innostunutta työyhteisöä. Meillä turvallisuus on aina etusijalla, ja teollisuusyrityksenä kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöasioiden kestävään hoitamiseen.
Lisätietoja tehtävästä antaa laboratoriopäällikkö Minna Jokinen +358 40 6739 898 ja laboratorioinsinööri Katariina Salmenlahti +358 40 486 7572.
Hae tehtävään viimeistään 30.6.2024. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana ja ensimmäiset paikat täytetään heti sopivien hakijoiden löydyttyä.
Laborantteja rekrytoidaan vuosien 2024 ja 2025 aikana useammassa erässä sekä Kokkolan että Kaustisen laboratorioihin. Laboranttien työt aloitetaan päivävuorossa, työaikamuoto laitosten ylösajojen aikana tulee olemaan pääosin vuorotyötä. Tuotantojen vakiinnuttua tarvittavat työaikamuodot määritellään tuotantojen tarpeita vastaaviksi.

Would you like to take on this unique chance and create new generation's industry in Finland? As the production phase is getting closer, our growing team is looking for

LABORATORY TECHNICIANS

to join our laboratory team in founding analytical services to support entire production chain in future Laboratories at Kokkola and Kaustinen Sites. During the project phase, you will take part in implementing laboratory instruments and analytical methods, developing policies and writing instructions. After the production has started, you will perform laboratory analyses, report results, be responsible for daily maintenance of instruments and update relevant documentation.

During project phase your duties under supervision of Laboratory engineer and Chemist include:

Development, verification and implementation of Instrumental analysis methods
Development and implementation of laboratory practices
Drafting Standard operation procedure documents
Acquire expertise in different analytical techniques
LIMS - system initialization and test work

During production, your duties include:

Performing process, final product and environmental analyses
Maintain and operate laboratory equipment
Updating and verifying standard operation procedures
Developing procedures under supervision of chemist and laboratory engineer
Reporting results into LIMS- system
Developing and maintaining qualifications and skills
Communicating with different stakeholders
Maintaining cleanliness and order in the laboratory

In order to succeed, we expect you to:

Have a laboratory technician degree
Have knowledge of common laboratory techniques and QA/QC procedures
Be fluent in Finnish and good knowledge of English
Prioritize safety
Be able to see the big picture
Be responsible, initiative and flexible
Be able to prioritize and work under pressure
Have aptitude for shiftwork
Have excellent cooperation skills and capability to work in a group
Have a driver's license

In addition to competitive salary and good benefits, we offer excellent opportunities for professional development in an ambitious and exciting work community. For us, safety is always a priority, and as an industrial company we give special attention to handling environmental matters sustainably.
For further information, please contact laboratory manager Minna Jokinen and laboratory engineer Katariina Salmenlahti:
Minna Jokinen, tel. +358 40 673 9898, Katariina Salmenlahti tel. +358 40 486 7572.
Deadline for applications is the 30th of June 2024. Applications are handled already during the application period and the first positions are filled as soon as suitable applicants are found.
Laboratory technicians are recruited in several slots during 2024 and 2025 for both Kokkola and Kaustinen laboratories. The work will begin in day shift, during ramp-up the work is mainly shift work. Once the plants are in steady operation, working hours are determined based on requirements set by production.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=2943&ProjectId=143595&DepartmentId=18962&MediaId=4630&SkipAdvertisement=true&utm_medium=talentech_publishing&utm_source=mol