Sairaanhoitaja, keikkatyö, Pihlajalinna Oyj
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 28.3.2024
  • Hae viimeistään 25.8.2024
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Etsimme nyt sairaanhoitajia ja loppuvaiheen sairaanhoitaja opiskelijoita keikkatöihin Jokilaakson sairaalaan hoito-osastoille sekä päivystykseen lyhyisiin sijaisuuksiin.

Sairaanhoitajana vastaat potilaiden kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä sekä lääkehoidon toteutuksesta yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Työtehtäviisi kuuluvat potilaiden hoidon suunnittelu, arviointi, seuranta sekä erilaisiin kliinisiin hoitotoimenpiteisiin osallistuminen. Meillä työ on kolmivuorotyötä.

Hoito-osasto 2 on kuntoutusosasto, missä hoidetaan mm. tutkimuspotilaita ja geriatrisia potilaita. Meillä kuntouttava hoitotyö on merkittävässä roolissa ja tavoitteena on edistää potilaiden kuntoutumista kotiutumista varten. Hoitotyön taidot ovat myös merkittävässä roolissa.

Hoito-osasto 4 hoidetaan mm. tutkimus- ja infektiopotilaita sekä sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia potilaita. Meillä työpäivät ovat vaihtelevia ja pääset laajasti toteuttamaan ammattitaitojasi ja kehittämään osaamistasi.

Hoito-osasto 5 on kirurgian osasto, jossa hoidetaan pääasiassa ortopedisiä, yleiskirurgisia, gynekologisia, urologisia ja plastiikkakirurgisia leikkauspotilaita pre- ja postoperatiivisesti. Osastolla on 22 sairaansijaa ja päiväkirurgiassa 10 paikka. Kirurgian osasto ja päiväkirurgia muodostavat kokonaisuuden, joissa on yhteinen henkilökunta. Osastolla korostuu kokonaisvaltaisen hoitotyön lisäksi myös potilaan toimintakykyisyyden tukeminen ja edistäminen.

Ensiapu on avoinna 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Työ ensiavussa on hyvin vaihtelevaa ja vaatii laaja-alaista osaamista. Tehtävissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvän asiakaspalvelun ymmärtämistä, kykyä hallita nopeasti vaihtuvia tilanteita ja kykyä kehittää omaa ammattitaitoa. Tehtävän hoitamisen kannalta akuuttihoidon tuntemus korostuu.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta https://ats.talentadore.com/apply/sairaanhoitaja-keikkatyo/DaJ4lE