Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Tornion kaupunki
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 23.11.2023
  • Hae viimeistään 31.7.2024
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Vastaa yksiköiden varhaiskasvatuksen erityispedagogisen toiminnan suunnittelusta, erityisopetuksen toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa.
Vastaa tukea tarvitsevien lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien, esiopetuksen oppimissuunnitelmien ja ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta sekä niiden arvioinnista.
Vastaa henkilöstön ja huoltajien sekä monialaisesti tehtävän yhteistyön toteuttamisesta ja kehittämisestä.
Edistää ja ylläpitää tukea tarvitsevien lasten ja heidän huoltajien osallisuutta.
Osallistuu varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan asiantuntijana kehittämiseen yksikössään ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen palvelualueella.

Kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella tai kasvatustieteiden maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Rikostaustaote, Kelpoisuuden osoittavat todistukset, Henkilöllisyystodistus,
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/519584/fi_FI