Kansaneläkelaitos Kelan mukaan vastavalmistuneen kannattaa hakea tukea, jos töitä ei löydy heti.

Mikäli olet opintojen loppuessa työtön, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Kela maksaa työttömyysturvaa ilmoittautumispäivästä lähtien. Nopeinta työttömyysturvan hakeminen on verkossa.

Vastavalmistunut voi saada Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Jos valmistunut täyttää työssäoloehdon tai hänellä on ammatillinen koulutus, työttömyysturvan omavastuuaika on 5 arkipäivää.

Mikäli työssäoloehto ei täyty eikä ammatillista koulutusta ole, työmarkkinatukea voi saada noin viiden kuukauden odotusajan jälkeen. Oikeus työmarkkinatukeen syntyy aiemmin, jos työhakija aloittaa jonkin työllistymistä edistävän palvelun, kuten työkokeilun.

Hae verkossa

Työttömyysturvaa on nopeinta hakea Kelan verkkoasiointipalvelussa. Hakemus kannattaa tehdä, kun omavastuuaika on kulunut. Työttömyyspäivät merkitään hakemukseen heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.

Kelaan tulee ilmoittaa, jos työttömyys jatkuu. Helpointa on tehdä ilmoitus verkossa. Ilmoitukseen merkitään työttömyyspäivät sekä esimerkiksi satunnaiset osa-aika- ja keikkatyöt. Jos työttömyysturvan saajalla on tuloja, ne sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Alle 300 euron kuukausitulot eivät vaikuta työttömyysetuuden määrään.

Valmistunut voi saada myös asumistukea. Asumistuki myönnetään yleensä kaikille samassa asunnossa asuville. Jos valmistunut on saanut asumistukea opiskeluaikana ja jää työttömäksi, tulojen muutos voi vaikuttaa asumistuen määrään. Tulojen muutoksesta ilmoitetaan Kelaan.

 

Lähde: Kela

Add new comment