(Removed from publishing)

Ylilääkäri
Helsingin Kaupunki

Original publication date 16.1.2020

Tehtävän kuvaus

Psykiatria- ja päihdepalvelut vastaa Helsingin psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, päihdepalveluista, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja asunnottomien tuetusta asumisesta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksestä. Palveluitamme käyttää noin 32 000 helsinkiläistä ja henkilökuntaa meillä on 1400.

Ensilinjan palvelut vastaa psykiatrian avohoitoon tulevien lähetteiden käsittelystä sekä psykiatrisesta arvioinnista ja konsultaatiosta sekä tuottaa akuuttia psykiatrista avohoitoa ja vuodeosastohoitoa. Näiden lisäksi yksikköön kuuluvat perustasoa tukevat mielenterveys- ja päihdepalvelut, ruotsinkielinen työryhmä, maahanmuuttajatyöryhmä sekä fysioterapia- ja liikuntapalvelut. Yksikkö vastaa myös Auroran sairaalan potilaskoordinaatiosta, Auroran sairaalapäivystyksestä ja yhteispäivystysten psykiatripalveluista HUS:lle.

Ensilinjan palveluissa toimii kaksi ylilääkäriä. Etsimme joukkoomme nyt viransijaisuuteen ylilääkäriä, jonka vastuualueeseen kuuluvat Auroran sairaalan kaksi vuodeosastoa: psykiatrinen ensihoito-osasto, joka tarjoaa lyhytaikaista, päivystyksellistä ja kiireellistä psykiatrista sairaalahoitoa sekä osasto 15-5C, joka tarjoaa akuuttipsykiatrisia tutkimus- ja hoitojaksoja ikääntyneille. Ylilääkärin vastuualueeseen kuuluu myös Auroran sairaalan potilaskoordinaatio sekä päivystyspisteiden lääkärityön koordinointi.

Ylilääkärinä vastaat vastuualueesi lääketieteellisestä toiminnasta ja osallistut toiminnan johtamiseen sekä kehittämiseen yhteistyössä ensilinjan palveluiden johtoryhmän kanssa. Toimit vastuualueesi apulaisylilääkärin esimiehenä, osallistut erikoistuvien lääkäreiden kliiniseen työnohjaukseen sekä lääkärirekrytointiin yhteistyössä psykiatria- ja päihdepalveluiden muiden ylilääkäreiden kanssa. Osastoilla on yhteensä neljä osastonlääkärin vakanssia.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-10-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Sopimusala

LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Ylilääkäri Heidrun Faninger-Lund, puh. 040 671 1483, heidrun.faninger-lund@hel.fi tai Ensilinjan palveluiden päällikkö Sami Keränen, puh. 09 310 49931, sami.keranen@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/laakariksi-helsinkiin/