(Removed from publishing)

WEB-sovelluskehittäjä
Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Original publication date 29.11.2018

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöalan osaavien ammattilaisten innostava työyhteisö. Teemme monitieteistä tutkimusta kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi sekä tarjoamme asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja ympäristöongelmiin. SYKEn toiminnan rahoituksesta noin 50% on muuta kuin suoraa valtion budjettirahoitusta.

Haemme SYKEn Tietokeskuksen Ympäristötietojärjestelmät -ryhmään Helsinkiin tai Jyväskylään pysyvään työsopimussuhteeseen

WEB-SOVELLUSKEHITTÄJÄÄ

(ID 35-88-2018)

Sovelluskehittäjän tehtävänä on ympäristötietoihin liittyvien palveluiden ja tieto-järjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä SYKEn muiden sovelluskehitysasiantuntijoiden kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja ja taitoja, perehtyneisyyttä nykyaikaisiin sovelluskehitysteknologioihin, kokemusta selainpohjaisten käyttöliittymien suunnittelusta ja toteutuksesta, erinomaista suomen ja hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme lisäksi kokemusta rajapintojen suunnittelusta ja toteutuksesta, Microsoftin web-sovelluskehitysteknologioista sekä ketterän sovelluskehityksen menetelmistä.

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen suoriutuvuuden ja kokemuksen perusteella (3376-4164 euroa/kk).

Lisätietoja tehtävästä antaa ryhmäpäällikkö Esa Hirvonen puh. 040 555 1454

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemukset tulee toimittaa valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi viimeistään maanantaina 10.12.2018 ennen virka-ajan päättymistä klo 16.15. Työavain (35-88-2018) ohjaa suoraan ilmoitukseen.